Data utworzenia: 2017-05-15 09:26:27 Data modyfikacji: 2018-05-25 09:34:57

Program REGION

Cel programu:

 

Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujęte w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, za wyjątkiem finansowania wkładu własnego przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020.

 

Beneficjenci

 

Beneficjentami programu mogą być podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz ochrony wód i gospodarki wodnej, OZE i efektywności energetycznej, gospodarki odpadami.

 

Warunki i wysokość dofinansowania

 

  1. formę dofinansowania stanowi pożyczka;
  2. dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług);
  3. oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus 115 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 3% w skali roku; stawka WIBOR 3M będzie wielkością stałą w danym roku kalendarzowym i będzie ustalana w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego okres obliczeniowy;
  4. pożyczka nie podlega umorzeniu;

 

 

Nabór wniosków

 

  1. wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym,
  2. wnioski o dofinansowanie należy składać według obowiązujących w Funduszu wzorów wraz z wymaganymi załącznikami, które znajdują się na stronie internetowej Funduszu

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Grynasz (85) 749–94–81 tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl

 

Dokumenty:

Regulamin

Informacja - dane osobowe

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO