Data utworzenia: 2019-03-27 14:59:31 Data modyfikacji: 2019-03-27 15:38:01

Program „Czyste Powietrze” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęta została decyzja o kontynuacji szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w 2019 rok. W dniu 25 marca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzone zostało pierwsze po wznowieniu, szkolenie skierowane do tej grupy odbiorców. Zakres tematyczny przeprowadzonych szkoleń obejmuje takie zagadnienia jak: poprawa jakości powietrza, termomodernizacja budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej, aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów wraz z racjonalnym wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE  - oferty dla osób fizycznych. Celem szkolenia jest zwiększanie świadomości społecznej, dotarcie do osób najuboższych jak i poprawa jakości życia, wskazanie możliwości obniżenia zużycia energii, lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych, wskazanie możliwych działań nie inwestycyjnych, dotarcie ze wsparciem – wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania do działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. W województwie podlaski planowane są trzy cykle tych szkoleń.

Prezentacja rozpoczynajaca szkolenie
Poprawa jakości powietrza
Termomodernizacja
Sposoby ogrzewania budynków
Racjonalne wykorzystanie energii
Dane na fakturze za energię
Program Czyste Powietrze
STOP Smog
2019-03-27 14:59 265
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO