Data utworzenia: 2013-03-08 12:22:19 Data modyfikacji: 2015-07-06 11:09:20

Pożyczka z NFOŚiGW na ochronę środowiska lub gospodarkę wodną

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w ramach programu „REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW", planuje zaciągnąć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. Warunki dofinansowania:
  • dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych;
  • okres dofinansowania do 7 lat, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy środków;
  • karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona od wypłaty ostatniej transzy nie dłuższa niż 18 miesięcy;
  • pożyczka nie podlega umorzeniu.

Planowane oprocentowanie pożyczki - 3% w skali roku.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej tabeli i jej odesłanie do 12 marca br. do godz.12 na adres: kplonska@wfosigw.bialystok.pl

Informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Funduszu:

Karolina Płońska - tel. 85/749 94 82, email: kplonska@wfosigw.bialystok.pl

Tomasz Grynasz - tel. 85/749 94 81, email: tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl

Załącznik: tabela

2013-03-08 12:22 1571
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO