Data utworzenia: 2015-06-18 13:12:56 Data modyfikacji: 2015-06-25 11:39:35

Plany działalności

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, corocznie opracowywany jest Plan Działalności. W dokumencie tym uwzględniono założenia wynikające ze strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, jest to podstawowy dokument wyznaczający kierunek działania Funduszu.

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rok 2015

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO