Data utworzenia: 2009-06-06 17:39:02 Data modyfikacji: 2015-07-03 12:49:37

Pierwszy konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko zostanie ogłoszony do końca marca 2008 roku

W związku z zaakceptowaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską oraz dobiegającym końca procesem opracowania kryteriów wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych PO IiŚ, Ministerstwo Środowiska planuje ogłoszenie pierwszego konkursu w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ – gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w terminie do końca marca br. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska informuje, że kolejne konkursy będą ogłaszane cyklicznie w odstępach kwartalnych.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
2009-06-06 17:39 1153
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO