Data utworzenia: 2015-06-18 13:23:20 Data modyfikacji: 2019-08-20 13:45:36

Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB)

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe

Dofinansowywanie może być udzielone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowane przez państwowe jednostki budżetowe. Przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym odbywa się zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczególności z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).

Forma i poziom dofinansowania
- do 100 % - na zadania z następujących dziedzin: edukacja ekologiczna, likwidacji skutków dla środowiska spowodowanych klęskami żywiołowymi lub poważnymi awariami, wykonywania czynnej ochrony przyrody, opracowania projektów planów ochrony i projektów planów zadań ochronnych.
- do 60% - pozostałe zadania.

Aktualnie trwające nabory:
Nabór wniosków na rok 2020 trwa do 15 kwietnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania
Wniosek o dofinansowanie

Informacja - dane osobowe

Dokumenty do rozliczenia umowy o realizację zadania Państwowej jednostki budżetowej

Oświadczenie do finansowego rozliczenia umowy z PJB

Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO