Data utworzenia: 2014-11-14 06:44:45 Data modyfikacji: 2015-07-08 14:39:05

Ogłoszono nabór wniosków na realizację projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

14 listopada br. Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014). Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych wynosi 20 mln euro. Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Szczegóły tutaj.

2014-11-14 06:44 930
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO