Ogłoszenia

 
Data utworzenia: 2013-05-21 07:29:10 Data modyfikacji:2015-07-14 13:42:51

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług: noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zorganizować w czerwcu br. wyjazdowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla swoich pracowników oraz beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z terenu woj. podlaskiego. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usług: konferencyjnej, gastronomicznej i noclegowej (lokalizacja: Pojezierze Rajgrodzkie).

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - obsługa spotkania informacyjno-szkoleniowego

Harmonogram spotkania

Rozstrzygnięcie postępowania - obsługa spotkania informacyjno-szkoleniowego

logotypy

Data utworzenia: 2013-03-26 13:52:03 Data modyfikacji:2015-07-14 13:42:45

Zaproszenie do składania ofert w zakresie świadczenia usługi poligraficznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza wydać publikację poświęconą jubileuszowi 20-lecia oraz obecnemu stanowi wdrażania w woj. podlaskim dwóch pierwszych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prosimy o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i zapraszamy zainteresowanych do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - skład komputerowy, druk i dostawa folderu

Rozstrzygnięcie postępowania - skład komputerowy, druk i dostawa folderu

logotypy

Data utworzenia: 2013-03-19 13:37:56 Data modyfikacji:2015-07-09 12:20:56

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę materiałów promocyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić gadżety z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

Data utworzenia: 2012-12-14 14:19:59 Data modyfikacji:2015-07-09 12:24:10

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi prawnej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2012r.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-70 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej

Data utworzenia: 2012-11-09 17:01:28 Data modyfikacji:2015-07-14 13:42:41

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę parasoli

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić parasole z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa parasoli

logotypy

Data utworzenia: 2012-09-13 12:36:59 Data modyfikacji:2015-07-09 12:29:54

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zorganizować w dniach 8-9 października 2012 r. wyjazdowe szkolenie (lokalizacja: Zambrów lub okolice) dla swoich pracowników oraz beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z terenu woj. podlaskiego. Spodziewamy się, że w szkoleniu weźmie udział ok. 40 osób.

W związku z tym porosimy o składanie ofert na świadczenie usługi szkoleniowej (I dzień - 6 godzin dydaktycznych, II dzień - 4 godziny dydaktyczne) w temacie: Rozliczenie końcowe projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ, w tym: zasady wypełniania i weryfikacji wniosku o płatność końcową, kontrola na zakończenie projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, płatność końcowa, trwałość projektu.

Zakres usługi obejmuje:

 • przygotowanie projektu szkolenia i prezentacji multimedialnej z elementami wymaganej identyfikacji wizualnej zgodnej z Księgą Znaku NSS;
 • przeprowadzenie autorskiego wykładu z elementami warsztatów;
 • opracowanie materiałów dydaktyczno-szkoleniowych;
 • wręczenie imiennych certyfikatów, z elementami wymaganej identyfikacji wizualnej zgodnej z Księgą Znaku NSS, poświadczających udział w szkoleniu.

Oferty mają zawierać: wstępny program szkolenia, CV wykładowcy oraz warunki finansowe. Na oferty przesłane drogą mailową w formie załącznika do wiadomości na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl, pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 19 września br.

Data utworzenia: 2012-09-13 12:29:47 Data modyfikacji:2015-07-09 12:32:22

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zorganizować w dniach 8-9 października 2012 r. wyjazdowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla swoich pracowników oraz beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z terenu woj. podlaskiego. Szacujemy, że w spotkaniu weźmie udział 40 osób.

W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług: noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej (lokalizacja Zambrów lub jego okolice w promieniu 20 km) zawierającej:

 • koszt noclegu z 8 na 9 października br. (za wstępną podstawę kalkulacji proszę przyjąć rezerwację 3 pokoi jednoosobowych, 5 dwuosobowych oraz 9 pokoi trzyosobowych);
 • obiad 08.10.2012 r.;
 • kolacja integracyjna 08.10.2012 r.;
 • całodzienny serwis kawowy 08.10.2012 r. podczas szkolenia;
 • śniadanie (jeśli jest płatne oddzielnie) 09.10.2012 r.;
 • jedna przerwa kawowa podczas zajęć dydaktycznych 09.10.2012 r.;
 • obiad 09.10.2012 r.;
 • sala konferencyjna z rzutnikiem multimedialnym, nagłośnieniem i flipczartem na ok. 8 godzin w dniu 08.10.2012 r. oraz na ok. 3 godziny w dniu 09.10.2012 r.

Jeśli parking hotelowy jest płatny, to proszę o taką informację zarówno w odniesieniu do aut osobowych jak i do autokaru.

Na oferty przesłane drogą mailową na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl, pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 19 września br.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO