Ogłoszenia

 
Data utworzenia: 2013-12-12 12:55:35 Data modyfikacji:2015-07-09 12:03:41

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi prawnej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku.
Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2013 r.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej - specyfikacja

Data utworzenia: 2013-12-12 12:50:50 Data modyfikacji:2015-07-09 12:04:34

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku.
Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2013 r.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej - specyfikacja

Data utworzenia: 2013-11-25 12:15:48 Data modyfikacji:2015-07-14 13:43:08

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę toreb z juty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić jutowe torby z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa toreb z juty

Zdjęcia i grafika - torby z juty

Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa toreb z juty

logotypy

Data utworzenia: 2013-11-04 10:48:19 Data modyfikacji:2015-07-14 13:43:03

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę materiałów promocyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić gadżety z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

Zdjęcia i grafika

Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

logotypy

Data utworzenia: 2013-10-24 06:46:54 Data modyfikacji:2015-07-09 12:27:52

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadaszenia tarasu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadaszenia tarasu na ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Św. Rocha 5 w Białymstoku.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie budowlanym (do wglądu w siedzibie Funduszu).
Przed złożeniem oferty cenowej zapraszamy do obejrzenia tarasu, którego dotyczy zamówienie, pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, lok. 301
15-879 Białystok
w godzinach 7.30- 15.30

Kontakt telefoniczny pod numerem /85/ 74-99-470, e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl
Termin składania ofert pod ww. adresem do dnia 31.10.2012 r.

Data utworzenia: 2013-09-25 08:06:02 Data modyfikacji:2015-07-14 13:42:57

Zapraszamy do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2014 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić kilka rodzajów kalendarzy na 2014 rok z nadrukami promocyjnymi. Z uwagi na zaangażowanie funduszy europejskich przy realizacji tego projektu każdy kalendarz powinien zawierać następujący komunikat: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i zapraszamy do składania ofert.

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - kalendarze na 2014 rok

Logotypy

Rozstrzygnięcie postępowania - kalendarze na 2014 rok

logotypy

Data utworzenia: 2013-05-31 06:44:57 Data modyfikacji:2017-12-11 13:01:39

Zapraszamy do składania ofert na zestaw klimatyzacji do serwerowni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
na zestaw klimatyzacji do serwerowni.

Model urządzenia: Samsung ON/OFF AQ12TSBN/X z zestawem do pracy całorocznej.

Zapytanie obejmuje dostawę nowego urządzenia, jego instalację oraz
demontaż starego urządzenia. (jednostki wewnętrznej układu multisplit LG).
Sprzęt zostanie dostarczony w ciągu maksymalnie 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferty należy składać osobiście w WFOŚIGW ul. Św. Rocha 5 w pok. 301
lub na adres e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl
Termin składania ofert do dnia 7 czerwca 2013 r. do godz. 12.00

Data utworzenia: 2013-05-21 12:46:46 Data modyfikacji:2015-07-09 12:15:03

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia serwerowni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wyposażenia serwerowni.
Szczegółowa specyfikacja zamówienia w załączniku poniżej.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - wyposażenie serwerowni

Kontakt telefoniczny:

  • pytania techniczne 531-818-748
  • pytania merytoryczne 85 74 60 241

Informacje dodatkowe:
- nie jest możliwa częściowa realizacja zamówienia;
- nie dopuszczamy możliwości oferowania alternatywnych urządzeń;
- macierz dyskowa ma być dostarczona z 4 dyskami 3TB fabrycznie zainstalowanymi
przez producenta macierzy;
- gwarancja na macierz dyskową ma być 3-letnia jednolita na urządzenie i dyski;
- sprzęt zostanie dostarczony w ciągu maksymalnie 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty;
- szafa serwerowa zostanie dostarczona do pomieszczenia serwerowni i tam złożona.

Oferty należy składać osobiście w WFOŚIGW ul. Św. Rocha 5 w pok. 301
lub na adres e-mail:biuro@wfosigw.bialystok.pl

Termin składania ofert do dnia 24 maja 2013 r. do godz. 12.00.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO