Ogłoszenia

 
Data utworzenia: 2014-12-09 12:25:55 Data modyfikacji:2015-07-09 11:45:00

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku. Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej - specyfikacja

Data utworzenia: 2014-12-09 12:13:10 Data modyfikacji:2015-07-09 11:46:59

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi prawnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku.
Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej - specyfikacja

Data utworzenia: 2014-11-13 14:08:05 Data modyfikacji:2015-07-14 13:40:56

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę materiałów promocyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić gadżety z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

Logotypy

Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

logotypy

Data utworzenia: 2014-09-22 12:04:21 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:04

Zapraszamy do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2015 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić kilka rodzajów kalendarzy na 2015 rok z nadrukami promocyjnymi. Z uwagi na zaangażowanie funduszy europejskich przy realizacji tego projektu każdy kalendarz powinien zawierać następujący komunikat: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i zapraszamy do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - kalendarze na 2015 rok

Logotypy

Rozstrzygnięcie postępowania - kalendarze na 2015 rok

logotypy

Data utworzenia: 2014-04-29 13:07:09 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:09

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę materiałów promocyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić gadżety z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

Zdjęcia i grafika

Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

logotypy

Data utworzenia: 2014-03-11 12:07:18 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:17

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje zorganizować w dniu 26 marca 2014 r. (środa) w Białymstoku szkolenie zamknięte dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz dla pracowników naszej instytucji w zakresie: „Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014 – 2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007 – 2013".
W związku z powyższym proszę o wycenę następujących usług:

  • wynajęcie klimatyzowanej sali konferencyjnej na ok. 50 osób, w ustawieniu krzeseł i stołów w podkowę lub w układzie szkolnym, w godz. 8.30-15.30 (proszę o wskazanie jej standardowego wyposażenia);
  • dwudaniowy obiad z deserem dla uczestników szkolenia (proszę o podanie ceny pojedynczego posiłku i propozycje menu, w tym również wegetariańskiego);
  • koszt ciągłego (w godz. 8.30-15.30) serwisu kawowego (w przeliczeniu na jedną osobę).

Na oferty, zawierające łączną wycenę netto i brutto wymienionych wyżej usług (za podstawę kalkulacji proszę przyjąć udział 50 uczestników szkolenia), przesłane drogą elektroniczną na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl, pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 17 marca 2014 r., do godz. 12.00 (przy przesyłkach pocztowych pod uwagę brany będzie termin dostarczenia, a nie wysłania oferty).

***

Z powodu, niezawinionej przez Zamawiającego, zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia z zakresu: „Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014-2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013", unieważnia się postępowanie wszczęte 11.03.2014 r. na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej w dniu 26 marca 2014 r.

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie przedmiotowych usług w nowym terminie zgodnie z poniższą specyfikacją.

Unieważnienie postępowania i wszczęcie nowego postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

logotypy

Data utworzenia: 2014-03-03 12:41:23 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zorganizować pod koniec marca br. szkolenie dla beneficjentów oraz swoich pracowników z zakresu: Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014 – 2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007 – 2013.
Zapraszamy do zapoznania się z dołączoną dokumentacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rozstrzygnięcie postepowania - przeprowadzenia szkolenia

logotypy

Data utworzenia: 2013-12-16 12:54:22 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:29

Nabór ofert na dostawę artykułów biurowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o ich wycenę. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Prosimy również o informację odnośnie:

  • upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
  • czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od złożenia zamówienia,
  • terminu zapłaty przelewem (ile dni).

Na oferty czekamy do 20 grudnia 2013 r. do godz. 10.00.

Prosimy o przedstawienie oferty na artykuły firm określonych w załączniku.
W przypadku braku w Państwa ofercie artykułów wyszczególnionych w zapytaniu, dopuszcza się produkty równoważne (prosimy o zaznaczenie ich i podanie nazwy firmy w kolumnie uwagi).

Zakupy związane z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ (na oddzielne faktury).

Spis artykułów biurowych

logotypy

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO