Ogłoszenia

 
Data utworzenia: 2014-03-03 12:41:23 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zorganizować pod koniec marca br. szkolenie dla beneficjentów oraz swoich pracowników z zakresu: Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014 – 2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007 – 2013.
Zapraszamy do zapoznania się z dołączoną dokumentacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rozstrzygnięcie postepowania - przeprowadzenia szkolenia

logotypy

Data utworzenia: 2013-12-16 12:54:22 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:29

Nabór ofert na dostawę artykułów biurowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o ich wycenę. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Prosimy również o informację odnośnie:

  • upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
  • czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od złożenia zamówienia,
  • terminu zapłaty przelewem (ile dni).

Na oferty czekamy do 20 grudnia 2013 r. do godz. 10.00.

Prosimy o przedstawienie oferty na artykuły firm określonych w załączniku.
W przypadku braku w Państwa ofercie artykułów wyszczególnionych w zapytaniu, dopuszcza się produkty równoważne (prosimy o zaznaczenie ich i podanie nazwy firmy w kolumnie uwagi).

Zakupy związane z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ (na oddzielne faktury).

Spis artykułów biurowych

logotypy

Data utworzenia: 2013-12-12 12:55:35 Data modyfikacji:2015-07-09 12:03:41

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi prawnej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku.
Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2013 r.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej - specyfikacja

Data utworzenia: 2013-12-12 12:50:50 Data modyfikacji:2015-07-09 12:04:34

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku.
Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2013 r.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej - specyfikacja

Data utworzenia: 2013-11-25 12:15:48 Data modyfikacji:2015-07-14 13:43:08

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę toreb z juty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić jutowe torby z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa toreb z juty

Zdjęcia i grafika - torby z juty

Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa toreb z juty

logotypy

Data utworzenia: 2013-11-04 10:48:19 Data modyfikacji:2015-07-14 13:43:03

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę materiałów promocyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić gadżety z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

Zdjęcia i grafika

Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

logotypy

Data utworzenia: 2013-10-24 06:46:54 Data modyfikacji:2015-07-09 12:27:52

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadaszenia tarasu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadaszenia tarasu na ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Św. Rocha 5 w Białymstoku.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie budowlanym (do wglądu w siedzibie Funduszu).
Przed złożeniem oferty cenowej zapraszamy do obejrzenia tarasu, którego dotyczy zamówienie, pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, lok. 301
15-879 Białystok
w godzinach 7.30- 15.30

Kontakt telefoniczny pod numerem /85/ 74-99-470, e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl
Termin składania ofert pod ww. adresem do dnia 31.10.2012 r.

Data utworzenia: 2013-09-25 08:06:02 Data modyfikacji:2015-07-14 13:42:57

Zapraszamy do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2014 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić kilka rodzajów kalendarzy na 2014 rok z nadrukami promocyjnymi. Z uwagi na zaangażowanie funduszy europejskich przy realizacji tego projektu każdy kalendarz powinien zawierać następujący komunikat: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i zapraszamy do składania ofert.

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - kalendarze na 2014 rok

Logotypy

Rozstrzygnięcie postępowania - kalendarze na 2014 rok

logotypy

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO