Ogłoszenia

 
Data utworzenia: 2014-12-12 11:30:51 Data modyfikacji:2015-07-14 13:40:14

Dostęp do Internetu oraz hosting

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą na przedstawienie ofert dostępu do Internetu oraz hostingu.

Parametry łącza:

 • łącze symetryczne,
 • ściąganie z prędkością co najmniej 10 Mbps,
 • wysyłanie z prędkością co najmniej 10 Mbps,
 • sygnał dostarczony za pomocą ciemnego włókna, zakończony wkładką SFP o przepustowości co najmniej 100 Mbps FD.

Utrzymanie strony internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej:

 • miejsce na serwerze na stronę internetową co najmniej 1GB,
 • miejsce na serwerze na pocztę e-mail co najmniej 1GB,
 • dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego samodzielne zarządzanie pocztą elektroniczną,
 • obsługa przez serwer technologii PHP 5.x, MySQL 5.x,
 • dostęp przez FTP,
 • regularne tworzenie kopii zapasowej.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 11:27:05 Data modyfikacji:2015-07-09 11:29:04

Obsługa serwisowa kserokopiarek TOSHIBA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci obsługę serwisową kserokopiarek TOSHIBA:

 • e-Studio 281 c – 1 szt.
 • e-Studio 2040 c – 2 szt.
 • e-Studio 2050c – 1 szt. (na gwarancji)

Polegającą na okresowych przeglądach serwisowych, konserwacjach oraz naprawach po stwierdzeniu uszkodzeń.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • wykonywania obsługi serwisowej w/w sprzętu w sposób rzetelny, terminowy i zapewniający sprawne działanie urządzeń,
 • wykonywania systematycznych okresowych przeglądów konserwacyjnych i drobnych napraw sprzętu w odstępach co 3 miesiące,
 • podejmowania w możliwie jak najkrótszym czasie wynikających z obsługi serwisowej działań po odebraniu od Zleceniodawcy informacji pisemnej ( pismo, faks, e-mail ) lub telefonicznej (w godz. 730-1530) o konieczności dokonania konserwacji lub naprawy sprzętu, max. czas reakcji serwisu 24 godziny,
 • stosowania podstawowego zakresu usługi konserwacji, na który składa się:
  • ogólna ocena stanu technicznego urządzenia,
  • wykonanie próbnych wydruków przed i po zakończeniu usługi serwisowej,
  • sprawdzenie działania mechanizmów,
  • ogólne oczyszczenie wnętrza maszyny,
  • wymiana/opróżnienie zasobnika zużytego toneru,
  • sprawdzenie i regulacja nastaw serwisowych,
  • czyszczenie filtrów powietrza,
  • ogólne sprawdzenie zużycia elementów i kwalifikacja ich do wymiany bieżącej lub w przyszłości.
 • wykonywania napraw bieżących związanych z wymianą zakwalifikowanych do wymiany wyeksploatowanych elementów,
 • użyczenia Zleceniodawcy na okres trwania naprawy urządzenia zastępczego o tych samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku gdy naprawa objętego Umową sprzętu nie może być wykonana na bieżąco,
 • jednorazowego przeszkolenia personelu Zleceniodawcy obsługującego sprzęt,
 • starannego prowadzenia rejestracji i dokumentacji czynności serwisowych w dzienniku napraw.

Prosimy o podanie ceny:

 • przeglądu i konserwacji w/w drukarek,
 • dojazdu na terenie miasta,
 • kosztu roboczogodziny na pozostałe usługi – naprawy.

Częstotliwość przeglądów – 1x na kwartał.

Inne usługi – naprawy na wezwanie telefoniczne.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-09 12:25:55 Data modyfikacji:2015-07-09 11:45:00

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku. Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi informatycznej - specyfikacja

Data utworzenia: 2014-12-09 12:13:10 Data modyfikacji:2015-07-09 11:46:59

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci świadczenie obsługi prawnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakres wykonywanych czynności zamieszczamy w załączniku.
Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Zlecenie na świadczenie obsługi prawnej - specyfikacja

Data utworzenia: 2014-11-13 14:08:05 Data modyfikacji:2015-07-14 13:40:56

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę materiałów promocyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić gadżety z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

Logotypy

Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

logotypy

Data utworzenia: 2014-09-22 12:04:21 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:04

Zapraszamy do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2015 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić kilka rodzajów kalendarzy na 2015 rok z nadrukami promocyjnymi. Z uwagi na zaangażowanie funduszy europejskich przy realizacji tego projektu każdy kalendarz powinien zawierać następujący komunikat: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i zapraszamy do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - kalendarze na 2015 rok

Logotypy

Rozstrzygnięcie postępowania - kalendarze na 2015 rok

logotypy

Data utworzenia: 2014-04-29 13:07:09 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:09

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę materiałów promocyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić gadżety z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

Zdjęcia i grafika

Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

logotypy

Data utworzenia: 2014-03-11 12:07:18 Data modyfikacji:2015-07-14 13:41:17

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje zorganizować w dniu 26 marca 2014 r. (środa) w Białymstoku szkolenie zamknięte dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz dla pracowników naszej instytucji w zakresie: „Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014 – 2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007 – 2013".
W związku z powyższym proszę o wycenę następujących usług:

 • wynajęcie klimatyzowanej sali konferencyjnej na ok. 50 osób, w ustawieniu krzeseł i stołów w podkowę lub w układzie szkolnym, w godz. 8.30-15.30 (proszę o wskazanie jej standardowego wyposażenia);
 • dwudaniowy obiad z deserem dla uczestników szkolenia (proszę o podanie ceny pojedynczego posiłku i propozycje menu, w tym również wegetariańskiego);
 • koszt ciągłego (w godz. 8.30-15.30) serwisu kawowego (w przeliczeniu na jedną osobę).

Na oferty, zawierające łączną wycenę netto i brutto wymienionych wyżej usług (za podstawę kalkulacji proszę przyjąć udział 50 uczestników szkolenia), przesłane drogą elektroniczną na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl, pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 17 marca 2014 r., do godz. 12.00 (przy przesyłkach pocztowych pod uwagę brany będzie termin dostarczenia, a nie wysłania oferty).

***

Z powodu, niezawinionej przez Zamawiającego, zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia z zakresu: „Czynniki warunkujące prawidłowe rozliczenie projektu dofinansowanego z PO IiŚ. Zmiany rozporządzeń UE na lata 2014-2020 a trwałość projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013", unieważnia się postępowanie wszczęte 11.03.2014 r. na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej w dniu 26 marca 2014 r.

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie przedmiotowych usług w nowym terminie zgodnie z poniższą specyfikacją.

Unieważnienie postępowania i wszczęcie nowego postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

logotypy

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO