Ogłoszenia

 
Data utworzenia: 2015-02-17 13:53:08 Data modyfikacji:2015-07-14 13:38:41

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje zorganizować w dniu 17 marca 2015 r. (wtorek) szkolenie zamknięte dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz dla pracowników naszej instytucji w zakresie: „Zamykanie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 oraz kontynuacja inwestycji w nowej perspektywie unijnej".
W związku z powyższym proszę o wycenę następujących usług:

 • wynajęcie klimatyzowanej sali konferencyjnej na ok. 50-60 osób, w ustawieniu krzeseł i stołów w podkowę lub w układzie szkolnym, w godz. 8.30-15.30 (proszę o wskazanie jej standardowego wyposażenia);
 • dwudaniowy obiad z deserem dla uczestników szkolenia (proszę o podanie ceny pojedynczego posiłku i propozycje menu zawierające również dania wegetariańskie);
 • koszt ciągłego (w godz. 8.30-15.30) serwisu kawowego (w przeliczeniu na jedną osobę).

Na oferty, zawierające łączną wycenę netto i brutto wymienionych wyżej usług (za podstawę kalkulacji proszę przyjąć udział 60 uczestników szkolenia), przesłane drogą elektroniczną na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 24 lutego 2015 r., do godz. 12.00 (przy przesyłkach pocztowych pod uwagę brany będzie termin dostarczenia, a nie wysłania oferty).

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

logotypy

Data utworzenia: 2014-12-12 12:39:01 Data modyfikacji:2015-07-09 11:01:41

Wynajem miejsc parkingowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wynajmie 20 miejsc parkingowych w pobliżu ul. Św. Rocha w Białymstoku.

WYMOGI:

 • utrzymanie miejsc parkingowych w należytym stanie,
 • odśnieżanie parkingu,
 • dostęp na parkingu (wymogi minimalne):
  • dni robocze w godzinach: 7.00-22.00,
  • soboty, niedziele w godzinach: 9.00-15.00

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 12:26:30 Data modyfikacji:2015-07-09 11:35:40

Profilaktyczne badania lekarskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich:

 • wstępnych,
 • okresowych,
 • kontrolnych,

na stanowiskach:

 • kadra zarządcza (stanowiska decyzyjne),
 • pracownik administracyjno – biurowy (obsługa komputera, praca na wys. do 3 m.),
 • pracownik administracyjno – biurowy (obsługa komputera, praca na wys. do 3 m., kierowanie samochodem kat. B).

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 12:14:47 Data modyfikacji:2015-07-14 13:40:00

Dostawa artykułów biurowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o wycenę. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Prosimy również o informację odnośnie:

 • upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
 • czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od złożenia zamówienia.

Na oferty czekamy do 17 grudnia 2014 r. do godz. 15.00.
Prosimy o przedstawienie oferty na artykuły firm określonych w załączniku.
W przypadku braku w Państwa ofercie artykułów wyszczególnionych w zapytaniu, dopuszcza się produkty równoważne (prosimy o zaznaczenie ich i podanie nazwy firmy w kolumnie uwagi).
Zakupy związane z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ (na oddzielne faktury).

 

Spis artykułów biurowych

logotypy

Data utworzenia: 2014-12-12 12:04:51 Data modyfikacji:2015-07-09 11:41:14

Serwis systemu SYMFONIA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci serwis systemu SYMFONIA.

SERWIS SYSTEMU OBEJMUJE:

 • obsługę zgłoszeń serwisowych,
 • usuwanie problemów serwisowych,
 • realizację przyjętych do wykonania przez Wykonawcę postulatów zmiany zawartych w zgłoszeniu serwisowym,
 • udzielanie konsultacji dotyczących Systemu SYMFONIA.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zadania podstawowe:

 • umożliwienie zamawiającemu przekazywania zgłoszeń serwisowych,
 • zapewnienie gotowości do podjęcia działań w czasie gotowości serwisowej (7.30-15.30),
 • podejmowanie interwencji w celu zdiagnozowania i usunięcia problemów serwisowych związanych z eksploatacją Systemu SYMFONIA zawartych w zgłoszeniu serwisowym,
 • udzielanie użytkownikom telefonicznych konsultacji dotyczących korzystania z Systemu SYMFONIA w czasie gotowości serwisowej,
 • współpraca z zamawiającym przy usuwaniu źródeł i przyczyn zgłaszanych problemów,
 • przekazywanie producentowi oprogramowania uwag oraz postulatów zamawiającego dotyczących zmian zakresu funkcjonalnego Systemu SYMFONIA , których celem byłoby dostosowanie programów do aktualnych przepisów podatkowych i prawnych oraz bieżących potrzeb zamawiającego,
 • przekazywanie uzyskanych od producenta informacji o nowościach w Systemie SYMFONIA oraz kierunkach jego rozwoju.

Zadania dodatkowe:

 • aktualizacja Systemu Symfonia obejmująca:
  • dostarczanie nowych niepłatnych wersji,
  • wykonanie kopii bazy danych Systemu Symfonia sprzed aktualizacji w zakresie w jakim jest wykonywana aktualizacja,
  • instalację nowych niepłatnych wersji oraz nowych płatnych wersji Systemu Symfonia otrzymanych od Zamawiającego na platformie systemowo-sprzętowej Zamawiającego pod warunkiem spełnienia przez platformę systemowo-sprzętową Zamawiającego parametrów wymaganych przez nową niepłatną lub nową płatną wersję systemu symfonia,
  • sprawdzenie poprawności działania systemu symfonia po aktualizacji,
  • konfiguracja systemu po aktualizacji w zakresie wymaganym przez nową niepłatną lub nową płatną wersję Systemu Symfonia.
 • realizacja postulatów zmiany poprzez prowadzenie prac wdrożeniowych i konsultacji związanych ze zmianą zakresu funkcjonalnego Systemu SYMFONIA oraz dokonywanie zmian w konfiguracji Systemu SYMFONIA pod potrzeby Zamawiającego – w zakresie możliwości, jakie daje System SYMFONIA oraz pod warunkiem, że realizacja Postulatów nie naruszy wewnętrznej logiki i spójności Systemu SYMFONIA i nie będzie miała niekorzystnego wpływu na jego wydajność.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w w/w zakresie.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 11:46:19 Data modyfikacji:2015-07-09 11:42:46

Utrzymanie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci utrzymanie i obsługę (na serwerach zleceniobiorcy) Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymogi:

 • serwery powinny być dostępne przez całą dobę,
 • regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • posiadanie niezbędnych zasobów intelektualnych, technicznych i organizacyjnych do realizacji umowy,
 • zleceniodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za kontakty ze zleceniodawcą, posiadającego podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji elektronicznej,
 • zleceniodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie obsługi podmiotowego BIP
 • cena powinna zawierać import danych z obecnego BIP.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 11:30:51 Data modyfikacji:2015-07-14 13:40:14

Dostęp do Internetu oraz hosting

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwraca się z prośbą na przedstawienie ofert dostępu do Internetu oraz hostingu.

Parametry łącza:

 • łącze symetryczne,
 • ściąganie z prędkością co najmniej 10 Mbps,
 • wysyłanie z prędkością co najmniej 10 Mbps,
 • sygnał dostarczony za pomocą ciemnego włókna, zakończony wkładką SFP o przepustowości co najmniej 100 Mbps FD.

Utrzymanie strony internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej:

 • miejsce na serwerze na stronę internetową co najmniej 1GB,
 • miejsce na serwerze na pocztę e-mail co najmniej 1GB,
 • dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego samodzielne zarządzanie pocztą elektroniczną,
 • obsługa przez serwer technologii PHP 5.x, MySQL 5.x,
 • dostęp przez FTP,
 • regularne tworzenie kopii zapasowej.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 11:27:05 Data modyfikacji:2015-07-09 11:29:04

Obsługa serwisowa kserokopiarek TOSHIBA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci obsługę serwisową kserokopiarek TOSHIBA:

 • e-Studio 281 c – 1 szt.
 • e-Studio 2040 c – 2 szt.
 • e-Studio 2050c – 1 szt. (na gwarancji)

Polegającą na okresowych przeglądach serwisowych, konserwacjach oraz naprawach po stwierdzeniu uszkodzeń.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • wykonywania obsługi serwisowej w/w sprzętu w sposób rzetelny, terminowy i zapewniający sprawne działanie urządzeń,
 • wykonywania systematycznych okresowych przeglądów konserwacyjnych i drobnych napraw sprzętu w odstępach co 3 miesiące,
 • podejmowania w możliwie jak najkrótszym czasie wynikających z obsługi serwisowej działań po odebraniu od Zleceniodawcy informacji pisemnej ( pismo, faks, e-mail ) lub telefonicznej (w godz. 730-1530) o konieczności dokonania konserwacji lub naprawy sprzętu, max. czas reakcji serwisu 24 godziny,
 • stosowania podstawowego zakresu usługi konserwacji, na który składa się:
  • ogólna ocena stanu technicznego urządzenia,
  • wykonanie próbnych wydruków przed i po zakończeniu usługi serwisowej,
  • sprawdzenie działania mechanizmów,
  • ogólne oczyszczenie wnętrza maszyny,
  • wymiana/opróżnienie zasobnika zużytego toneru,
  • sprawdzenie i regulacja nastaw serwisowych,
  • czyszczenie filtrów powietrza,
  • ogólne sprawdzenie zużycia elementów i kwalifikacja ich do wymiany bieżącej lub w przyszłości.
 • wykonywania napraw bieżących związanych z wymianą zakwalifikowanych do wymiany wyeksploatowanych elementów,
 • użyczenia Zleceniodawcy na okres trwania naprawy urządzenia zastępczego o tych samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku gdy naprawa objętego Umową sprzętu nie może być wykonana na bieżąco,
 • jednorazowego przeszkolenia personelu Zleceniodawcy obsługującego sprzęt,
 • starannego prowadzenia rejestracji i dokumentacji czynności serwisowych w dzienniku napraw.

Prosimy o podanie ceny:

 • przeglądu i konserwacji w/w drukarek,
 • dojazdu na terenie miasta,
 • kosztu roboczogodziny na pozostałe usługi – naprawy.

Częstotliwość przeglądów – 1x na kwartał.

Inne usługi – naprawy na wezwanie telefoniczne.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO