Ogłoszenia

 
Data utworzenia: 2015-04-21 13:13:58 Data modyfikacji:2015-07-14 13:38:28

Stworzenie nowej strony internetowej i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza całkowicie zmodernizować swoją stronę internetową i dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - strona internetowa

Rozstrzygnięcie postępowania - strona internetowa

logotypy

Data utworzenia: 2015-02-26 10:27:28 Data modyfikacji:2015-07-14 13:38:34

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje zorganizować 17 marca br. szkolenie dla beneficjentów oraz swoich pracowników z zakresu: Zamykanie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 oraz kontynuacja inwestycji w nowej perspektywie unijnej.

Zapraszamy do zapoznania się z dołączoną dokumentacją i do składania ofert.

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rozstrzygnięcie postepowania - przeprowadzenie szkolenia

logotypy

Data utworzenia: 2015-02-17 13:53:08 Data modyfikacji:2015-07-14 13:38:41

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje zorganizować w dniu 17 marca 2015 r. (wtorek) szkolenie zamknięte dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz dla pracowników naszej instytucji w zakresie: „Zamykanie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 oraz kontynuacja inwestycji w nowej perspektywie unijnej".
W związku z powyższym proszę o wycenę następujących usług:

 • wynajęcie klimatyzowanej sali konferencyjnej na ok. 50-60 osób, w ustawieniu krzeseł i stołów w podkowę lub w układzie szkolnym, w godz. 8.30-15.30 (proszę o wskazanie jej standardowego wyposażenia);
 • dwudaniowy obiad z deserem dla uczestników szkolenia (proszę o podanie ceny pojedynczego posiłku i propozycje menu zawierające również dania wegetariańskie);
 • koszt ciągłego (w godz. 8.30-15.30) serwisu kawowego (w przeliczeniu na jedną osobę).

Na oferty, zawierające łączną wycenę netto i brutto wymienionych wyżej usług (za podstawę kalkulacji proszę przyjąć udział 60 uczestników szkolenia), przesłane drogą elektroniczną na adres: funduszeue@wfosigw.bialystok.pl pocztową (ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok) lub faksem (85) 746-01-66 oczekujemy do 24 lutego 2015 r., do godz. 12.00 (przy przesyłkach pocztowych pod uwagę brany będzie termin dostarczenia, a nie wysłania oferty).

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług: konferencyjnej i gastronomicznej

logotypy

Data utworzenia: 2014-12-12 12:39:01 Data modyfikacji:2015-07-09 11:01:41

Wynajem miejsc parkingowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wynajmie 20 miejsc parkingowych w pobliżu ul. Św. Rocha w Białymstoku.

WYMOGI:

 • utrzymanie miejsc parkingowych w należytym stanie,
 • odśnieżanie parkingu,
 • dostęp na parkingu (wymogi minimalne):
  • dni robocze w godzinach: 7.00-22.00,
  • soboty, niedziele w godzinach: 9.00-15.00

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 12:26:30 Data modyfikacji:2015-07-09 11:35:40

Profilaktyczne badania lekarskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich:

 • wstępnych,
 • okresowych,
 • kontrolnych,

na stanowiskach:

 • kadra zarządcza (stanowiska decyzyjne),
 • pracownik administracyjno – biurowy (obsługa komputera, praca na wys. do 3 m.),
 • pracownik administracyjno – biurowy (obsługa komputera, praca na wys. do 3 m., kierowanie samochodem kat. B).

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 12:14:47 Data modyfikacji:2015-07-14 13:40:00

Dostawa artykułów biurowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o wycenę. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Prosimy również o informację odnośnie:

 • upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
 • czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od złożenia zamówienia.

Na oferty czekamy do 17 grudnia 2014 r. do godz. 15.00.
Prosimy o przedstawienie oferty na artykuły firm określonych w załączniku.
W przypadku braku w Państwa ofercie artykułów wyszczególnionych w zapytaniu, dopuszcza się produkty równoważne (prosimy o zaznaczenie ich i podanie nazwy firmy w kolumnie uwagi).
Zakupy związane z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ (na oddzielne faktury).

 

Spis artykułów biurowych

logotypy

Data utworzenia: 2014-12-12 12:04:51 Data modyfikacji:2015-07-09 11:41:14

Serwis systemu SYMFONIA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci serwis systemu SYMFONIA.

SERWIS SYSTEMU OBEJMUJE:

 • obsługę zgłoszeń serwisowych,
 • usuwanie problemów serwisowych,
 • realizację przyjętych do wykonania przez Wykonawcę postulatów zmiany zawartych w zgłoszeniu serwisowym,
 • udzielanie konsultacji dotyczących Systemu SYMFONIA.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zadania podstawowe:

 • umożliwienie zamawiającemu przekazywania zgłoszeń serwisowych,
 • zapewnienie gotowości do podjęcia działań w czasie gotowości serwisowej (7.30-15.30),
 • podejmowanie interwencji w celu zdiagnozowania i usunięcia problemów serwisowych związanych z eksploatacją Systemu SYMFONIA zawartych w zgłoszeniu serwisowym,
 • udzielanie użytkownikom telefonicznych konsultacji dotyczących korzystania z Systemu SYMFONIA w czasie gotowości serwisowej,
 • współpraca z zamawiającym przy usuwaniu źródeł i przyczyn zgłaszanych problemów,
 • przekazywanie producentowi oprogramowania uwag oraz postulatów zamawiającego dotyczących zmian zakresu funkcjonalnego Systemu SYMFONIA , których celem byłoby dostosowanie programów do aktualnych przepisów podatkowych i prawnych oraz bieżących potrzeb zamawiającego,
 • przekazywanie uzyskanych od producenta informacji o nowościach w Systemie SYMFONIA oraz kierunkach jego rozwoju.

Zadania dodatkowe:

 • aktualizacja Systemu Symfonia obejmująca:
  • dostarczanie nowych niepłatnych wersji,
  • wykonanie kopii bazy danych Systemu Symfonia sprzed aktualizacji w zakresie w jakim jest wykonywana aktualizacja,
  • instalację nowych niepłatnych wersji oraz nowych płatnych wersji Systemu Symfonia otrzymanych od Zamawiającego na platformie systemowo-sprzętowej Zamawiającego pod warunkiem spełnienia przez platformę systemowo-sprzętową Zamawiającego parametrów wymaganych przez nową niepłatną lub nową płatną wersję systemu symfonia,
  • sprawdzenie poprawności działania systemu symfonia po aktualizacji,
  • konfiguracja systemu po aktualizacji w zakresie wymaganym przez nową niepłatną lub nową płatną wersję Systemu Symfonia.
 • realizacja postulatów zmiany poprzez prowadzenie prac wdrożeniowych i konsultacji związanych ze zmianą zakresu funkcjonalnego Systemu SYMFONIA oraz dokonywanie zmian w konfiguracji Systemu SYMFONIA pod potrzeby Zamawiającego – w zakresie możliwości, jakie daje System SYMFONIA oraz pod warunkiem, że realizacja Postulatów nie naruszy wewnętrznej logiki i spójności Systemu SYMFONIA i nie będzie miała niekorzystnego wpływu na jego wydajność.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w w/w zakresie.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

Data utworzenia: 2014-12-12 11:46:19 Data modyfikacji:2015-07-09 11:42:46

Utrzymanie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zleci utrzymanie i obsługę (na serwerach zleceniobiorcy) Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymogi:

 • serwery powinny być dostępne przez całą dobę,
 • regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • posiadanie niezbędnych zasobów intelektualnych, technicznych i organizacyjnych do realizacji umowy,
 • zleceniodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za kontakty ze zleceniodawcą, posiadającego podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji elektronicznej,
 • zleceniodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie obsługi podmiotowego BIP
 • cena powinna zawierać import danych z obecnego BIP.

Okres świadczenia usługi: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, bądź przesłać listownie lub pocztą elektroniczną (biuro@wfosigw.bialystok.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2014 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu /85/ 749-94-71 lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Św. Rocha 5, pok.301.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO