Ogłoszenia

 
Data utworzenia: 2018-12-12 11:16:59 Data modyfikacji:2018-12-12 11:40:08

Zakup kamery termowizyjnej

Przedmiotem zamówienia jest zakup kamery termowizyjnej wraz z oprogramowaniem (dla 4 stanowisk komputerowych) oraz z dodatkowym futerałem dedykowanym (etui z pasem naramiennym na urządzenie).

Kamera termowizyjna - specyfikacja zamówienia_1

Termin składania ofert: do 18 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.

Termin realizacji oferty: dostawa urządzenia nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl .

Pytania odnośnie zamówienia można kierować na adres e-mail: mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl bądź pod numer tel. 85 749 94 82.

Powyższy zakup realizowany będzie w ramach projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.


Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - umowa

Data utworzenia: 2018-12-11 14:09:47 Data modyfikacji:2018-12-11 15:11:55

Dostawa artykułów biurowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o wycenę. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Prosimy również o informację odnośnie:
•    upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
•    czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od dnia złożenia zamówienia.
Na oferty czekamy do 20 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl .

Spis artykułów (XLS, 59.9 KB)

Wydatki poniesione będą m.in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15-00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Data utworzenia: 2018-11-29 11:58:29 Data modyfikacji:2018-11-29 12:07:52

Dostawa wraz z instalacją wielofunkcyjnego urządzenia A3 do druku czarno-białego i kolorowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z instalacją wielofunkcyjnego urządzenia A3 do druku czarno-białego i kolorowego spełniającego parametry  z opisu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert: do 5 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.

Termin realizacji oferty (dostawa kompletnego urządzenia wraz z instalacją): nie później niż do 20 grudnia 2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl .

Pytania odnośnie zamówienia można kierować na adres e-mail: mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl bądź pod numer tel. 85 749 94 82.

Powyższy zakup realizowany będzie w ramach projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.


Data utworzenia: 2017-12-14 13:54:50 Data modyfikacji:2017-12-14 16:56:31

Dostawa artykułów biurowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia w załączeniu spis artykułów biurowych z prośbą o wycenę. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, chcielibyśmy podpisać umowę na dostawę (sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania) artykułów przedstawionych w załączniku, na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Prosimy również o informację odnośnie:

  • upustu na zakup pozostałych produktów nie wymienionych w zapytaniu,
  • czasu dostawy artykułów do WFOŚiGW od dnia złożenia zamówienia.

Na oferty czekamy do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.

Spis artykułów 2017

Zakupy związane m. in. z  realizacją zadań dotyczących Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego  oraz przedsiębiorstw w  zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowane w ramach   Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

 

Data utworzenia: 2016-10-18 13:44:26 Data modyfikacji:2016-11-08 10:52:17

Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie PROSUMENT

W związku z uwolnieniem części środków w ramach Programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii z dniem 19 października 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wznawia nabór wniosków.

Kwota środków do wykorzystania: 24 556,14 zł (dotacja)

Powyższa kwota może ulec zwiększeniu

 

 więcej informacji tutaj …

 

Data utworzenia: 2016-06-16 10:02:50 Data modyfikacji:2016-07-25 15:15:14

Prosument


UWAGA! Na stronie dotyczącej PROSUMENTA pojawiły się dodatkowe załączniki!

OGŁOSZENIE


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach programu finansowane będą

przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

  1. źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  2. pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  3. kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  4. systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
  5. małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  6. mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych;

 

Beneficjenci:

1)  osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;

2)  wspólnoty mieszkaniowe;

3)  spółdzielnie mieszkaniowe;

4)  jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;

5)  spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją, w tym w formie dotacji:

  1. a) do 20% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła,
  2. b) do 40% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej.

Oprocentowanie pożyczki stałe - 1%, na okres nie dłuższy niż 15 lat. Karencja 6 miesięcy.

W związku z wyczerpaniem limitu środków z dniem 27 lipca 2016 roku nabór wniosków został wstrzymany.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

więcej informacji tutaj 

Data utworzenia: 2015-10-23 13:26:14 Data modyfikacji:2015-11-09 13:01:09

Zapraszamy do składania ofert na znakowanie i dostawę materiałów promocyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić gadżety z nadrukami promocyjnymi. Potencjalnych zleceniobiorców zapraszamy do zapoznania się z poniższą specyfikacją i do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych
Zdjęcia i grafika
Rozstrzygnięcie postępowania - znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych

Data utworzenia: 2015-09-24 12:21:26 Data modyfikacji:2015-10-14 09:09:39

Zapraszamy do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2016 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamierza zamówić kilka rodzajów kalendarzy na 2016 rok z nadrukami promocyjnymi. Z uwagi na zaangażowanie funduszy europejskich przy realizacji tego projektu każdy kalendarz powinien zawierać następujący komunikat: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną specyfikacją i zapraszamy do składania ofert.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - kalendarze na 2016 rok
Logotypy
Rozstrzygnięcie postępowania - kalendarze na 2016 rok 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO