Data utworzenia: 2020-05-20 17:20:17 Data modyfikacji: 2020-05-20 17:26:49

Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2019 r.

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 listopada 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2103 z późn. zm.) w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019,  nakłada obowiązek przesłania załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Prosimy wszystkie samorządy o przesłanie przedmiotowych dokumentów na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok. Ewentualną nadwyżkę dochodów gmin i powiatów za 2019 r. uzyskaną w pozycji 6 ww. załącznika nr 1 należy przekazać na konto:
BGK Oddział Białystok
45 1130 1059 0000 0060 2220 0001

Od kwot nie wpłaconych w terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej od zaległości podatkowych. Przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodu budżetu gminy lub powiatu w wierszu nr 4 prosimy pamiętać o przemnożeniu wiersza nr 1 przez wiersz nr 2 oraz przez liczbę 10.
W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzory załączników.

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g
Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p
Monitor Polski z 2020 poz. 408
2020-05-20 17:20 99
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO