Data utworzenia: 2015-11-05 11:00:45 Data modyfikacji: 2015-11-05 11:08:29

Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów wodno-ściekowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Typ projektów:
  1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
  2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Pełna treść ogłoszenia ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regulaminem konkursu i załącznikami znajduje się tutaj.
2015-11-05 11:00 1417
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO