Data utworzenia: 2014-01-31 00:00:33 Data modyfikacji: 2015-07-08 15:25:10

Nabór wniosków na przygotowanie dokumentacji oraz realizację projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

31 stycznia 2014 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM.

Ogłoszenie dotyczące konkursu na przygotowanie dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM oraz Ogłoszenie dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz powyżej 15 tys. RLM.

Informacje dotyczące konkursu znajdują się również na stronach Ministerstwa Środowiska

 

2014-01-31 00:00 1132
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO