Data utworzenia: 2015-06-18 13:38:04 Data modyfikacji: 2015-06-29 12:45:04

Linki

Bezpłatne oprogramowanie do przeglądania dokumentów

Acrobat Reader - Program do otwierania plików PDF

7 Zip - Program do pakowania/rozpakowywania plików ZIP, RAR

Word Viewer 2003 - Program do otwierania plików DOC

Excel Viewer 2003 - Program do otwierania plików XLS

PowerPoint Viewer 2003 - Program do otwierania prezentacji w formacie PPT

Adresy stron internetowych w województwie podlaskim

Podlaski Urząd Wojewódzki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Portal Informacyjny - ZIELONE WROTA

Adresy stron internetowych narodowych i krajobrazowych parków w województwie podlaskim

Białowieski Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Suwalski Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Łomżyński Park Krajobrazowy Dolnej Narwi

Adresy ogólnopolskich stron internetowych

Prezydent RP

Rada Ministrów

Komisja Środowiska Senatu RP

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Środowiska

Ekoportal

Bank Ochrony Środowiska

Bank Gospodarstwa Krajowego

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny Urząd Statystyczny

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Adresy stron internetowych Narodowewgo oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO