Data utworzenia: 2015-06-25 14:26:57 Data modyfikacji: 2015-10-01 13:23:26

Linki

Adresy stron internetowych Funduszy Europejskich, POIiŚ oraz Komisji Europejskiej

Portal Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska

Adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ w sektorze środowiska

Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Środowiska

Adresy stron internetowych instytucji wdrażających POIiŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Adresy innych stron internetowych

Informacje dot. POIiŚ na stronie Ministerstwa Środowiska

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO