Data utworzenia: 2015-06-18 13:11:57 Data modyfikacji: 2015-07-10 15:27:13

Kryteria

Na podstawie art. 400 h ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ustala kryteria, które są stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku. Wykonanie uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi WFOŚiGW w Bialymstoku.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Białymstoku

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO