Kontakt

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

ul. Św. ROCHA 5
15 - 879 BIAŁYSTOK

REGON 200337408
NIP 542-19-52-597

tel.: (85) 875 81 81
fax: (85) 875 81 80

email: biuro@wfosigw.bialystok.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30


Dane kontaktowe pracowników WFOŚiGW w Białymstoku

Zespół Funduszy Krajowych (ZFK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Izabela Grygorczuk Specjalista (85) 875-81-93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Grynasz Inspektor (85) 875-81-61 tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl
Karolina Płońska Inspektor (85) 875-81-94 kplonska@wfosigw.bialystok.pl
Adam Pućko Inspektor (85) 875-81-92 apucko@wfosigw.bialystok.pl
Łukasz Nowowiejski Inspektor (85) 875-81-62 lnowowiejski@wfosigw.bialystok.pl
Robert Chorzelski Inspektor (85) 875-81-98 rchorzelski@wfosigw.bialystok.pl
Justyna Romanowska Inspektor (85) 875-81-85 jromanowska@wfosigw.bialystok.pl
Joanna Kulbacka Inspektor (85) 875-81-75 jkulbacka@wfosigw.bialystok.pl
Paulina Siuchno Referent (85) 875-81-95 psiuchno@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Kalinowska Referent (85) 875-81-69 akalinowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Klimaszewska Referent (85) 875-81-96 mklimaszewska@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Oziemkowicz Referent (85) 875-81-89 aoziemkowicz@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Radziejewska Referent (85) 875-81-99 aradziejewska@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Katarzyna Wyszkowska Referent (85) 875-81-83 swyszkowska@wfosigw.bialystok.pl
Natalia Rygorowicz Referent (85) 875-81-63 nrygorowicz@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Kasjanowicz Referent (85) 875-81-64 skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Olszewski Referent (85) 875-81-65 tolszewski@wfosigw.bialystok.pl
Emilia Bylińska Referent (85) 875-81-66 ebylinska@wfosigw.bialystok.pl
Sylwia Lenkiewicz Referent (85) 875-81-94 slenkiewicz@wfosigw.bialystok.pl
Albin Łukaszewicz Referent (85) 875-81-74 alukaszewicz@wfosigw.bialystok.pl
 

Zespół Doradców Energetycznych (ZDE)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail

Michał Frydrych

Inspektor
(85) 875-81-82

887-447-793

mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl

Daniel Płoński

Inspektor
(85) 875-81-90

887-447-792

dplonski@wfosigw.bialystok.pl

Przemysław Sojko

Inspektor
(85) 875-81-91

887-447-794

psojko@wfosigw.bialystok.pl

Andrzej Łoban

Inspektor
(85) 875-81-88

887-447-795

aloban@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Wsparcia Inicjatyw Regionalnych (ZWIR)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Ewa Wasiluk Inspektor (85) 875-81-87 ewasiluk@wfosigw.bialystok.pl

Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Dorota Dworakowska Główny księgowy (85) 875-81-76 ddworakowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Lewocka Specjalista
Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością (ISO)
(85) 875-81-79 mlewocka@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Zajko Starszy Księgowy (85) 875-81-77 azajko@wfosigw.bialystok.pl
Izabela Laszewska-Trzeciak Księgowy-kasjer (85) 875-81-78 ilaszewska@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Organizacyjno-Administracyjny (ZOA)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Joanna Miluska Specjalista (85) 875-81-71 jmiluska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Niewińska Specjalista (85) 875-81-71 mniewinska@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Zalewska Specjalista
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
(85) 875-81-71 azalewska@wfosigw.bialystok.pl
Marcin Strzymiński
Inspektor
(85) 875-81-68 mstrzyminski@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Kontroli (ZK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Danuta Hryniewicka Starszy Specjalista (85)875-81-67 dhryniewicka@wfosigw.bialystok.pl
Ryszard Sztuka Starszy Specjalista (85) 875-81-84 rsztuka@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Rudnicka Specjalista (85) 875-81-86 arudnicka@wfosigw.bialystok.pl
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO