Kontakt

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

ul. Św. ROCHA 5
15 - 879 BIAŁYSTOK

REGON 200337408
NIP 542-19-52-597

tel.: (85) 746 02 41, 749 94 70
fax: (85) 746 01 66

email: biuro@wfosigw.bialystok.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30


Dane kontaktowe pracowników WFOŚiGW w Białymstoku

Zespół Funduszy Krajowych (ZFK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Wiesława Sokołowska Starszy Specjalista (85) 749-94-83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl
Izabela Grygorczuk Specjalista (85) 749-94-93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
Tomasz Grynasz Inspektor (85) 749-94-81 tgrynasz@wfosigw.bialystok.pl
Karolina Płońska Inspektor (85) 749-94-94 kplonska@wfosigw.bialystok.pl
Adam Pućko Inspektor (85) 749-94-92 apucko@wfosigw.bialystok.pl
Łukasz Nowowiejski Inspektor (85) 749-94-80 lnowowiejski@wfosigw.bialystok.pl
Robert Chorzelski Inspektor (85) 749-94-98 rchorzelski@wfosigw.bialystok.pl
Justyna Romanowska Inspektor (85) 749-94-85 jromanowska@wfosigw.bialystok.pl
Joanna Kulbacka Inspektor (85) 749-94-75 jkulbacka@wfosigw.bialystok.pl
 

Zespół Doradców Energetycznych (ZDE)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail

Michał Frydrych

Inspektor
(85) 749-94-82

887-447-793

mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl

Daniel Płoński

Inspektor
(85) 749-94-90

887-447-792

dplonski@wfosigw.bialystok.pl

Przemysław Sojko

Inspektor
(85) 749-94-91

887-447-794

psojko@wfosigw.bialystok.pl

Andrzej Łoban

Inspektor
(85) 749-94-88

887-447-795

aloban@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Wsparcia Inicjatyw Regionalnych (ZWIR)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Edyta Woroniecka Specjalista (85) 749-94-97 eworoniecka@wfosigw.bialystok.pl
Ewa Wasiluk Inspektor (85) 749-94-87 ewasiluk@wfosigw.bialystok.pl

Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Dorota Dworakowska Główny księgowy (85) 749-94-76 ddworakowska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Lewocka Specjalista
Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością (ISO)
(85) 749-94-79 mlewocka@wfosigw.bialystok.pl
Aneta Zajko Starszy Księgowy (85) 749-94-77 azajko@wfosigw.bialystok.pl
Izabela Laszewska-Trzeciak Księgowy-kasjer (85) 749-94-78 ilaszewska@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Organizacyjno-Administracyjny (ZOA)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Joanna Miluska Specjalista (85) 749-94-71 jmiluska@wfosigw.bialystok.pl
Marta Niewińska Specjalista (85) 749-94-71 mniewinska@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Zalewska Specjalista
Administrator
Bezpieczeństwa
Informacji (ABI)
(85) 749-94-71 azalewska@wfosigw.bialystok.pl

Zespół Kontroli (ZK)

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
Danuta Hryniewicka Starszy Specjalista (85) 749-94-84 dhryniewicka@wfosigw.bialystok.pl
Ryszard Sztuka Starszy Specjalista (85) 749-94-84 rsztuka@wfosigw.bialystok.pl
Agnieszka Rudnicka Specjalista (85) 749-94-86 arudnicka@wfosigw.bialystok.pl
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO