Data utworzenia: 2013-12-23 07:58:48 Data modyfikacji: 2015-07-02 12:59:20

Konkurs na dokumentacje

Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planuje ogłosić kolejny nabór wniosków w trybie konkursowym na początku 2014 roku.

Konkurs dotyczyć będzie tylko projektów z zakresu przygotowania dokumentacji - działanie 1.1 POIiŚ – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Aktualnie obowiązujący szczegółowy rodzaj oraz kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie internetowej Programu pod adresem www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty programowe.

2013-12-23 07:58 1004
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO