Data utworzenia: 2015-06-18 13:03:04 Data modyfikacji: 2015-07-17 12:26:07

ISO

Certyfikat ISO9001

W dniu 22 maja 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ponownie otrzymał Certyfikat ISO 9001:2008, potwierdzający jakościowe zarządzanie środkami finansowymi w celu dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych poprawiających stan środowiska w województwie podlaskim.

Dokument wystawiła międzynarodowa jednostka certyfikująca z siedzibą w Stuttgarcie - DEKRA Certifikation Sp. z o.o. Po raz pierwszy WFOŚiGW w Białymstoku otrzymał certyfikat ISO 9001:2000 w roku 2005, a aktualny certyfikat ISO 9001:2008, którego przyznanie zostało poprzedzone auditem, oznacza, że nasza instytucja z sukcesem wdrożyła system zarządzania jakością i skutecznie go realizuje.

System zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO 9001 gwarantuje wiarygodność, status jednostki przewidywalnej w zakresie jakości, przyjaznej klientowi i działającej w sposób przejrzysty.

Korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania:

  • stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania Funduszem;
  • szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów;
  • poprawa wizerunku Funduszu;
  • wzrost wiarygodności i zaufania do Funduszu w oczach Klientów;
  • wzrost wewnętrznej motywacji pracowników;
  • dokładne, terminowe i zgodne z ustanowionymi procedurami rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie;
  • niezawodne realizowanie zawartych umów;
  • zwiększenie efektywności wykorzystywania środków finansowych.

Uzyskanie certyfikatu jakości zarządzania ISO 9001 przyczyniło się do usystematyzowania działalności Funduszu.. Doświadczenia europejskie wskazują, że dla podwyższenia efektywności i jakości usług publicznych konieczne jest wbudowanie rozwiązań z zakresie zarządzania jakością w nowoczesny system zarządzania w administracji publicznej.

Polityka jakości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pragnąc poznać oczekiwania swoich klientów zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta badania satysfakcji

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO