Data utworzenia: 2015-06-18 13:35:57 Data modyfikacji: 2015-06-26 15:55:36

Informacja o wybranych projektach

W ciągu 22 lat swego istnienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydatkował ze środków własnych prawie 650 mln zł na realizację projektów środowiskowych, co przełożyło się m.in. na budowę lub modernizację:

  • 3341 oczyszczalni ścieków (w tym 3225 stanowią oczyszczalnie przydomowe) o łącznej przepustowości 331 592,16 m³/dobę;
  • 1117,965 km sieci kanalizacji sanitarnej;
  • 511,46 km sieci wodociągowej;
  • 480 kotłowni o mocy ponad 160 MW oraz 179 instalacji czerpiących z odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu emisja dwutlenku węgla do atmosfery spadła o ok. 152 492,17 Mg/rok;
  • składowisk odpadów o pojemności 1 837 460 m3.

Ponadto unieszkodliwiono 34,47 tys. ton wyrobów zawierających azbest.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją, przygotowaną we współpracy z podlaskimi samorządami na jubileusz XV-lecia WFOŚiGW w Białymstoku, która ilustruje najbardziej charakterystyczne zadania dofinansowywane przez naszą instytucję.

Prezentacja multimedialna inwestycji dofinansowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO