Data utworzenia: 2019-02-25 12:55:43

Informacja i promocja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku gospodaruje środkami publicznymi wspierając różnorodne inicjatywy mające na celu szeroko pojętą ochronę środowiska. Poczynając od wydawnictw, ścieżek edukacyjnych, sprzętu dla strażaków, przez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej i odnawialne źródła energii, aż po wielkie inwestycje infrastrukturalne w postaci oczyszczalni ścieków czy zakłady zagospodarowania odpadów, praktycznie wszędzie wokół nas można zaobserwować efekty tych działań. Oczywiście każde zadanie wymaga indywidualnego podejścia, spełnienia określonych kryteriów, doboru formy dofinansowania i jego wysokości. Od początku swego istnienia, czyli od 1993 roku, do 2014 roku WFOŚiGW w Białymstoku zawarł z beneficjentami ponad 4500 umów o udzielenie pomocy finansowej. Kwoty są najróżniejsze i wahają się w rozpiętości od 869,95 zł dotacji na działanie edukacyjne do 6 000 000 zł pożyczki na zadanie inwestycyjne.

Jeśli więc zobaczycie Państwo w swoim otoczeniu taką tablicę lub naklejkę


oznacza to, że nasza instytucja miała swój udział finansowy w realizacji konkretnego przedsięwzięcia. To z kolei nakłada na instytucje korzystające z naszych środków podjęcie ściśle określonych działań informacyjno-promocyjnych, o których szerzej piszemy w zakładce Zasady promocji

Aby pokazać skalę inicjatyw na rzecz poprawy stanu środowiska w woj. podlaskim WFOŚiGW w Białymstoku prowadzi szereg działań informacyjno-promocyjnych skierowanych zarówno do naszych potencjalnych beneficjentów, jak i ogółu społeczeństwa. Nasze zaangażowanie w tym zakresie przejawia się choćby w organizowaniu szkoleń i spotkań informacyjnych, współpracy z mediami, działalności wydawniczej, udziale w imprezach masowych o charakterze promocyjnym. O kilku lat tradycyjnie już uczestniczymy w festynie ekologicznym organizowanym w Białymstoku na Rynku Kościuszki z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Nasze stoisko chętnie odwiedzają dzieci, które w licznych konkursach wygrywają atrakcyjne nagrody oraz dorośli korzystający z naszych zasobów wydawniczych i zdobywający niezbędną wiedzę o możliwościach pozyskania dofinansowania na realizację projektów ze środków krajowych, jak również pochodzących z funduszy europejskich.


           Fot. RDOŚ w Białymstoku

Bardzo istotnym kanałem komunikacji z naszymi partnerami i ogółem społeczeństwa jest strona internetowa. Staramy się ją ulepszać i dostosowywać do stale rosnących potrzeb użytkowników. Na uwagi o jej zawartości i funkcjonowaniu reagujemy na bieżąco.

Naszym największym kapitałem są pracownicy. Od lat poszerzają swą wiedzę i zdobywają doświadczenie w zakresie obsługi klientów i doradztwa oraz przy rozliczaniu projektów środowiskowych. Zapraszamy do Kontaktu z naszym biurem i komórkami merytorycznymi.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO