Data utworzenia: 2010-07-02 13:25:38 Data modyfikacji: 2015-07-03 09:31:28

Fundusz Spójności na finiszu

- Zdecydowana większość projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności jest już
bliska zakończenia. W 2010 roku wykonaliśmy ogromną pracę, której efektem jest największa
wśród państw korzystających z funduszu dynamika absorpcji środków - powiedział
wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas spotkania z dziennikarzami,
które odbyło się 30 czerwca br.

Dzień wcześniej członkowie Komitetu Monitorującego Strategię wykorzystania Funduszu Spójności
omówili najważniejsze wydarzenia dotyczące realizacji projektów objętych wsparciem z Funduszu.
- Pragnę pogratulować państwu świetnych wyników. Porównując obecny stan zaawansowania projektów
z danymi sprzed roku, nie sposób nie zauważyć gwałtownego przyspieszenia - podkreśliła
przedstawicielka Komisji Europejskiej Charlina Vitcheva.
Informację o aktualnym poziomie wdrażania Funduszu Spójności przedstawiła dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Monika Pałasz. Przyspieszone tempo realizacji
poszczególnych projektów wywiera wpływ na poziom wydatkowania, który wzrósł w ostatnim roku
o ponad 2 mld euro. Zgodnie ze stanem na dzień 22 czerwca 2010 r. wnioskowanie do KE kształtuje
się na poziomie 83 proc. alokacji. Dyrektor Palasz zaznaczyła jednocześnie, że refundacja środków
z KE przebiega również bardzo sprawnie. Komisja Europejska zwróciła Polsce niemal 80 proc.
przyznanych funduszy. - W 2010 roku zanotowaliśmy znaczny przyrost płatności ze strony Komisji.
Od ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego otrzymaliśmy prawie 800 mln zł, co stanowi
14% przewidzianego dla Polski wsparcia - poinformowała dyrektor Pałasz. - Na chwilę obecną
roczna prognoza wnioskowania o płatności do KE została zrealizowana w 64 proc. Pozwoli to na
osiągnięcie na koniec roku wnioskowania na poziomie ok. 90 proc. dostępnych środków - dodała.
- Ostatnie kilka miesięcy to także czas zamykania projektów. Niemal połowa ze 130 inwestycji jest
już zakończona - podsumował wiceminister Ździebło.
2010-07-02 13:25 1058
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO