Data utworzenia: 2015-06-24 15:48:47 Data modyfikacji: 2019-04-18 14:23:42

Edukacja Ekologiczna (EE)

Edukacja Ekologiczna (EE)
Edukacja Ekologiczna (EE)

Projekty z zakresu Edukacji Ekologicznej obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Naborem objęte są niżej wymienione rodzaje działań, realizowane na terenie województwa podlaskiego:
1. Działania bezpośrednie:
- konkursy, olimpiady ekologiczne, akcje i imprezy plenerowe, gry terenowe, eventy ekologiczne, przedstawienia ekologiczne,
- konferencje, seminaria, warsztaty, prelekcje, pogadanki i szkolenia.
2. Działania w mediach lokalnych:
- telewizja – m.in.: animacje edukacyjne – krótkie formy przekazu zawierające zabawną historyjkę, spoty telewizyjne, krótkie formy fabularyzowane z udziałem aktorów, reportaż,
- radio – m.in.: spoty radiowe, krótkie słuchowiska radiowe, reportaż,
- prasa – m.in.: wkładki zawierające: artykuły, infografiki i komiksy edukacyjne.
3. Materiały informacyjno-edukacyjne: wydawnictwa i publikacje w języku polskim (m.in.: wydawnictwa książkowe i multimedialne, podstrony internetowe, komiksy, przewodniki, poradniki, foldery, broszury, plakaty i inne).
4. Terenowa infrastruktura edukacyjna, tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych.
5. Inne formy propagowania informacji i wiedzy o ochronie środowiska i przyrody.

Naborem objęte są Projekty, które nie zostały zakończone w dniu złożenia Wniosku, a termin ich realizacji w zakresie rzeczowym oraz finansowe rozliczenie przypada na rok 2019.

W ramach Naboru można złożyć maksymalnie 1 Wniosek.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej nie może być wyższa niż 15.000,00 zł

Forma i poziom dofinansowania:
Dotacja:

- 90% kosztów kwalifikowanych dla parków krajobrazowych, narodowych oraz fundacji i stowarzyszeń,
- 80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli, szkół, szkół wyższych) oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- 60% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.


Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Edukacją Ekologiczną:
Izabela Grygorczuk (85) 749-94-93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory:
Nabór Wniosków został zakończony z dniem 19 kwietnia 2019 r.


Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru


Wniosek o dofinansowanie

Wkładka z dziedziny EE-EB

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku

Informacja - dane osobowe

Kryteria oceny Wniosków

Załączniki: 

D
E1
E2
F1

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO