Data utworzenia: 2015-06-24 15:48:47 Data modyfikacji: 2021-04-01 15:18:05

Edukacja Ekologiczna (EE)

Edukacja Ekologiczna (EE)
Edukacja Ekologiczna (EE)

Projekty z zakresu Edukacji Ekologicznej obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Naborem objęte są niżej wymienione rodzaje działań, realizowane na terenie województwa podlaskiego:

 1. opracowanie, druk wydawnictw/publikacji w języku polskim (m.in.: wydawnictwa książkowe i multimedialne, pakiety edukacyjne, komiksy, przewodniki, poradniki, kolorowanki dla dzieci, za wyjątkiem wydawnictw albumowych i kalendarzy bez treści edukacyjnych, czasopism, periodyków, ulotek, folderów, plakatów oraz materiałów konferencyjnych),
 2. terenowa infrastruktura edukacyjna, tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
 3. ogrody – zielone pracownie dydaktyczne,
 4. audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
 5. multimedia o tematyce ekologicznej,
 6. bezpłatna prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej,
 7. zakup nagród w konkursach ekologicznych.

 

Naborem objęte są Projekty, które nie zostały zakończone w dniu złożenia Wniosku, a termin ich realizacji w zakresie rzeczowym oraz finansowe rozliczenie przypada na rok 2021.

Beneficjentami są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. parki narodowe i krajobrazowe,
 3. publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (przedszkola, szkoły, szkoły wyższe),
 4. inne podmioty prowadzące działalność w zakresie edukacji, sklasyfikowane w PKD jako dział 85, klasa: 85.1, 85.2, 85.3, 85.4,
 5. państwowe i samorządowe instytucje kultury, prowadzące działalność z zakresu edukacji ekologicznej,
 6. nadleśnictwa,
 7. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna,
 8. producenci audycji radiowych.

W ramach Naboru można złożyć maksymalnie 1 Wniosek.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej nie może być wyższa niż 10.000,00 zł

Forma i poziom dofinansowania:

Dotacja:
- 90% kosztów kwalifikowanych dla parków krajobrazowych, narodowych oraz fundacji i stowarzyszeń,

- 80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli, szkół, szkół wyższych) oraz jednostek samorządu terytorialnego,

- 60% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.


Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Edukacją Ekologiczną:
Izabela Grygorczuk (85) 875–81–93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory:
Nabór Wniosków od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. do godz. 15.30.

 

 Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru


Wniosek o dofinansowanie

Wkładka z dziedziny EE-EB

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku

Informacja - dane osobowe

Kryteria oceny Wniosków

Załączniki: 

D
E1
E2
F1

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO