Data utworzenia: 2015-06-24 15:48:47 Data modyfikacji: 2018-05-25 09:31:18

Edukacja Ekologiczna (EE)

Edukacja Ekologiczna (EE)
Edukacja Ekologiczna (EE)

Projekty z zakresu Edukacji Ekologicznej obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Naborem objęte są zadania z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane do mieszkańców lub turystów przebywających na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:
- konkursy, olimpiady upowszechniające wiedzę ekologiczną,
- programy edukacji ekologicznej oparte o działania bezpośrednie, aktywizujące,
- pozaprogramowa edukacja ekologiczna prowadzona w przedszkolach i szkołach,
- konferencje, seminaria,
- warsztaty i szkolenia dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
- organizacja wystaw,
- audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe,
- kampanie edukacyjne i informacyjne z zakresu ochrony środowiska,
- wydawanie publikacji o tematyce ekologicznej (np. wydawnictwa książkowe i multimedialne, produkcja folderów, plakatów, broszur, wkładki w prasie),
- tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
- inne formy propagowania informacji i wiedzy o ochronie środowiska i przyrody.

Naborem objęte są zadania, których planowany termin zakończenia przypada na rok 2018. Wyjątek stanowią zadania współfinansowanych ze środków UE.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa, placówki oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, organy administracji publicznej inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej nie może być wyższa niż 20.000,00 zł

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski, na dwa różne zadania.

Forma i poziom dofinansowania:
Dotacja:
- do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków krajobrazowych, parków narodowych oraz organizacji pozarządowych,
- do 90% kosztów kwalifikowanych dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli, szkół, szkół wyższych) oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- do 60% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Edukacją Ekologiczną:
Izabela Grygorczuk (85) 749-94-93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
Adam Pućko (85) 749-94-92 apucko@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory:
Z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na zadania z edukacji ekologicznej nabór wniosków został zakończony z dniem 11 kwietnia 2018 r.

Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku lub drogą mailową na adres wnioski@wfosigw.bialystok.pl). 

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kosztów kwalifikowanych znajdują się w Regulaminie naboru oraz w Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami przed wypełnieniem Wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru wniosków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Wniosek o dofinansowanie
Wkładka z dziedziny EE-EB
Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku

Informacja - dane osobowe

Kryteria oceny wniosków z Edukacji Ekologicznej

Załączniki: 

D
E1
E2
F1

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO