Data utworzenia: 2015-06-19 09:30:46 Data modyfikacji: 2018-04-26 14:32:37

Dofinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku udziela pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu:

  • Ochrona Wód Ochrony Wód (OW)
  • Gospodarka Wodna Gospodarki Wodnej (GW)
  • Ochrona Atmosfery Ochrony Atmosfery (OA)
  • Ochrona Ziemi i Gospodarka Odpadami Ochrony Ziemi i Gospodarki Odpadami (OZ)
  • Ochrona Przyrody Ochrony Przyrody (OP)
  • Monitoring Monitoringu (MN)
  • Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska Przeciwdziałania i Likwidacji Zagrożeń Środowiska (LZ)
  • Edukacja Ekologiczna Edukacji Ekologicznej (EE)

Ponadto Fundusz partycypuje w niektórych programach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie beneficjenci z woj. podlaskiego mogą skorzystać ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Białystoku oraz NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje na temat finansowania zadań oraz formularze wniosków o dofinansowanie znajdują się w zakładkach.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO