Data utworzenia: 2015-06-25 14:06:30 Data modyfikacji: 2016-05-18 09:05:50

Dofinansowane projekty

Lp.
Tytuł projektu
Beneficjent
Planowany
koszt całkowity przedsięwzięcia
Kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności
Informacje
1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin - etap I Miasto Łomża

37 596 272,27 PLN

 

34 313 392,13 PLN*

17 841 498,99 PLN

 

14 495 294,27 PLN*

Umowę
o dofinansowanie podpisano w dniu

7 maja 2009 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu z dnia 21.08.2013 r.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o

18 831 273,40 PLN

 

16 617 259,20 PLN*

10 684 331,94 PLN

 

9 091 910,04 PLN*

Umowę
o dofinansowanie podpisano w dniu

27 sierpnia 2009 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu z dnia 07.10.2014 r.
3. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Kolnie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie Sp. z o.o.

44 722 240,11 PLN

23 778 665,51 PLN*

 

22 491 796,34 PLN

10 290 419,98 PLN*


Umowę
o dofinansowanie podpisano w dniu

4 września 2009 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu z dnia 14.08.2013 r.
4. Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II BIOM Sp. z o.o.

52 100 893,00 PLN

 

50 711 447,72 PLN*

21 975 035,31 PLN

 

25 465 312,41 PLN*

Umowę
o dofinansowanie podpisano w dniu

11 grudnia 2009 r.

*Kwota po podpisaniu aneksu z dnia 21.05.2015 r.
5. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim Miasto Bielsk Podlaski

16 331 925,74 PLN

12 285 254,63 PLN*

11 464 608,20 PLN**7 701 172,33 PLN


6 028 384,51 PLN


5 631 105,63 PLN**


Umowę
o dofinansowanie podpisano w dniu

14 grudnia 2009 r.

*Kwoty po przeliczeniu luki finansowej - aneks z dnia 21.12.2010 r.

**Kwoty po podpisaniu aneksu 27.12.2012 r.

6. Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka - etap I Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce

8 760 907,85 PLN

 

9 332 285,70 PLN*

5 648 142,19 PLN

 

4 312 855,99 PLN*

Umowę
o dofinansowanie podpisano w dniu

1 lutego 2010 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu 14.12.2012 r.
7. Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów Gmina Miasto Zambrów38 819 469,20 PLN24 388 021,78 PLN**
21 600 924,82 PLN

 

13 714 302,65 PLN*

 

13 741 704,02 PLN**

 

Umowę
o dofinansowanie podpisano w dniu

24 marca 2010 r.

*Kwota po dokonaniu korekty finansowej - aneks z dnia 08.08.2014 r.

**Kwoty po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych - aneks z dnia 14.12.2012 r.

8. Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach - etap II Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o 44 015 547,04 PLN


43 885 926,12 PLN**

25 428 341,81 PLN

 

25 424 966,31 PLN*

25 487 375,28 PLN**

Umowę

o dofinansowanie podpisano w dniu 29 marca 2010 r.

*Kwota po podpisaniu aneksu 30.12.2014 r.

**Kwota po podpisaniu aneksu 26.01.2016 r.

9. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach 64 312 149,11 PLN 27 945 275,44 zł
Umowę
o dofinansowanie podpisano w dniu 8 grudnia 2011 r.
 
14 maja 2012 r. beneficjent wypowiedział umowę o dofinansowanie projektu.
10. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Hajnówce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce

13 646 245,62 PLN

18 585 905,32 PLN*

21 592 688,13 PLN**

8 457 122,03 PLN

11 580 076,74 PLN*


13 235 615,59 PLN**

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22 stycznia 2014 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu 13.10.2014 r.

**Kwoty po podpisaniu aneksu 14.12.2015 r.
11. Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka Gmina Dąbrowa Białostocka

1 059 174,53 PLN

 

750 192,42 PLN*

731 977,51 PLN

 

520 837,44 PLN*

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 12 maja 2014 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu 10.02.2015 r.
12. Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

8 490 102,04 PLN


5 233 447,77 PLN*


4.956.067,56 PLN**

5 771 405,57 PLN


3 576 087,57 PLN*


3 919 370,74 PLN**

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 6 czerwca 2014 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu 02.12.2014 r.

**Kwoty po podpisaniu aneksu 30.11.2015 r.
13. Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce 11 183 533,84 PLN

9 688 793,07 PLN*
4 789 927,43 PLN

4 219 129,64 PLN*
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 27 czerwca 2014 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu 21.09.2015 r.
14. Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

28 364 650 PLN

28 394 400 PLN*

28 383 856,98 PLN**

19 603 550 PLN


19 582 336,76 PLN**

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 21 lipca 2014 r.

*Kwota po podpisaniu aneksu 05.05.2015 r.

**Kwota po podpisaniu aneksu 23.12.2015 r.

15. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa Miasto Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 467 939,00 PLN

176 437,54 PLN*
323 372,47 PLN

121 928,37 PLN*
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 24 września 2014 r.

*Kwota po podpisaniu aneksu 18.12.2015 r.
16. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Filtrowa 2 49 200,00 PLN 34 000,00 PLN

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 września 2014 r.

16 stycznia 2015 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie z beneficjentem

17. Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach - dokumentacja Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Gen. W. Sikorskiego 14 289 050,00 PLN

197 169,00 PLN*
199 750,00 PLN

136 255,00 PLN*
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 września 2014 r.

*Kwota po podpisaniu aneksu 12.10.2015 r.
18. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37
282 900,00 PLN 195 500,00 PLN Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 września 2014 r.

29.12.2015 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie z beneficjentem
19. Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Łapach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Płonce Strumiance Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44 467 400,00 PLN

507 990,00 PLN*
323 000,00 PLN

348 500,00 PLN*
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 września 2014 r.

*Kwota po podpisaniu aneksu 30.11.2015 r.
20. Przygotowanie dokumentacji na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 1 533 104,00 PLN

1 386 333,00 PLN*
983 620,00 PLN

884 425,00 PLN*
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 września 2014 r.

*Kwota po podpisaniu aneksu 26.01.2016 r.
21. Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Zambrów Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5

135 300,00 PLN

72 697,00 PLN*

93 500,00 PLN

50 277,50 PLN*

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 września 2014 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu w dniu 09.04.20105 r.

22. Dostosowanie instalacji przetwarzania odpadów w Suwałkach do wymagań stawianych RIPOK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

7 856 929,58 PLN

8 040 996,88 PLN*

8 039 742,28 PLN**

5 307 187,50 PLN

5 343 388,68 PLN*

5 395 821,40 PLN**

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 14 stycznia 2015 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu w dniu 29 maja 2015 r.

**Kwoty po podpisaniu aneksu w dniu 01.02.2016 r.

23. Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego
Miasto Kolno,
18-500 Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20
6 665 613,75 PLN

4 379 096,39 PLN*
5 475 897,54 PLN

3 710 005,78 PLN*
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 16 stycznia 2015 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu w dniu 25.03.2016 r.
24. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie - etap II Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Filtrowa 2 44 034,00 PLN

30 750,00 PLN*
30 430,00 PLN

21 250,00 PLN*
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20 marca 2015 r.

*Kwoty po podpisaniu aneksu w dniu 24 sierpnia 2015 r.

30.03.2016 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie z beneficjentem
 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO