Data utworzenia: 2009-11-04 13:58:31 Data modyfikacji: 2015-07-03 10:24:26

Bielsk Podlaski otrzymał potwierdzenie dofinansowania projektu

30 października w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku zostało uroczyście przekazane beneficjentowi potwierdzenie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”. Został on wyłoniony w procedurze konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita projektu to 16,3 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności dla beneficjenta, którym jest miasto Bielsk Podlaski, wynosi 7,7 mln zł. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2010-2012.
2009-11-04 13:58 1288
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO