Data utworzenia: 2018-04-03 13:23:20 Data modyfikacji: 2018-05-25 09:34:20

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego

Celem naboru jest wybór i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów zmierzających do usunięcia Barszczu Sosnowskiego jako gatunku obcego i zagrażającego życiu i zdrowiu człowieka.


Kto może uzyskać dofinansowanie?
Jednostki samorządu terytorialnego (Gminy) z województwa podlaskiego posiadające „Program usuwania Barszczu Sosnowskigo (Heracleum sosnowskyi Manden)", który będzie zawierał:
a) inwentaryzację występowania Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) na terenie gminy,
b) harmonogram zabiegów usuwania Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) na terenie gminy.


We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Białymstoku mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa podlaskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.


Forma i poziom dofinansowania
Dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 2.000 zł za 1 ha obszaru, z którego zostanie usunięty Barszcz Sosnowskiego.

Alokacja środków Funduszu dla niniejszego naboru wynosi 100.000,00 zł.

Koszy kwalifikowane podlegające dotowaniu ze środków Funduszu:
• koszty usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji Barszczu Sosnowskiego,
• zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających wykonanie zabiegów.

Osoba do kontaktu w sprawie zadań związanych z likwidacją Barszczu Sosnowskiego:
Izabela Grygorczuk (85) 749–94–93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl 

Aktualnie trwające nabory
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane do końca maja 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego"

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 - Metody usuwania Barszczu Sosnowskiego
Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo – finansowy
Załącznik nr 3 - Wykaz działek
Załącznik D

Informacja - dane osobowe

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO