Aktualności UE

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

2015-05-15 06:50 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014-2020

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązują wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.Pliki do pobrania

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2015-05-15 06:47 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20...

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2015-05-15 06:42 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Opublikowane wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.Pliki do pobrania

Czytaj więcej...
Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjął uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru

2015-05-15 06:35 Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjął uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru

Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ) przyjął w trybie obiegowym uchwały w sprawie zmiany kryteriów ...

Czytaj więcej...
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

2015-04-02 07:49 Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

Od 30 maja do 5 czerwca 2015 r. Polska po raz pierwszy włączy się w inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Głównym zadaniem projektu jest...

Czytaj więcej...
Niskoemisyjna gospodarka w perspektywie 2014-2020

2015-04-01 12:53 Niskoemisyjna gospodarka w perspektywie 2014-2020

Ponad 9 mld euro ze środków unijnych na lata 2014-2020 będzie przeznaczonych na wspieranie niskoemisyjnej gospodarki – zapowiedziała Minister Infrastruktury i Rozwoju Re...

Czytaj więcej...
Wytyczne dla projektów inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020

2015-03-27 10:24 Wytyczne dla projektów inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020

18 marca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym proj...

Czytaj więcej...
Pierwsze kryteria wyboru projektów w PO IiŚ 2014-2020 przyjęte

2015-03-27 09:15 Pierwsze kryteria wyboru projektów w PO IiŚ 2014-2020 przyjęte

Dbanie o skuteczność i jakość realizacji programów współfinasowanych z funduszy UE, zatwierdzanie sprawozdań z ich realizacji, podejmowanie najbardziej kluczowych d...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO