Aktualności UE

Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla PO IiŚ proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

2009-06-06 18:04 Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla PO IiŚ proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

21 czerwca 2008 r. zakończył się proces konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu...

Czytaj więcej...
Ogłoszono nabór wniosków w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:02 Ogłoszono nabór wniosków w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla Priorytetu V Ochrona Przyrody i Kształtowanie Postaw Ekologicznych Programu Infrastruktura i Środ...

Czytaj więcej...
IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:01 IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

19 czerwca 2008 r., pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły, odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program O...

Czytaj więcej...
Nowa wersja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

2009-06-06 18:01 Nowa wersja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

Od 18 czerwca br. obowiązywać zaczęła nowa wersja Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.

Czytaj więcej...
Nabór wniosków dla Priorytetu IV PO IiŚ

2009-06-06 17:59 Nabór wniosków dla Priorytetu IV PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska informuje o konkursie dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów o wartości powyżej 8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu...

Czytaj więcej...
Podpisano Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 17:58 Podpisano Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

3 czerwca 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięw...

Czytaj więcej...
Nowa wersja szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:58 Nowa wersja szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

W dniu 26 maja 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastru...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO