Aktualności UE

Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec września 2008 roku

2009-06-06 19:50 Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec września 2008 roku

Opublikowano raport z wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec września 2008 r. Zawiera on wykaz realizacji zadań w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006, Stra...

Czytaj więcej...
Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów środków unijnych na ochronę środowiska

2009-06-06 19:49 Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów środków unijnych na ochronę środowiska

W dniu 11 września odbyła się w Białymstoku konferencja szkoleniowa pn. „Finansowanie ochrony środowiska ze środków Unii Europejskiej”. Na konferencję przybyli pot...

Czytaj więcej...
Zakończono drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:10 Zakończono drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 1 września 2008 r. o godz. 15.00 zakończył się drugi nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjn...

Czytaj więcej...
Konsultacje wytycznych horyzontalnych

2009-06-06 18:10 Konsultacje wytycznych horyzontalnych

Ministerstwo Środowiska informuje, że trwają konsultacje Projektu zmian Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fun...

Czytaj więcej...
Drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:09 Drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:· Priorytetu I – Gospodarka ...

Czytaj więcej...
Zalecenia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2009-06-06 18:08 Zalecenia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleca potencjalnym beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków PO IiŚ unikanie zlecania wykonania raportu oddziaływania ...

Czytaj więcej...
Kolejne konkursy w ramach V priorytetu PO IiŚ

2009-06-06 18:06 Kolejne konkursy w ramach V priorytetu PO IiŚ

Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych – Instytucja Wdrażająca V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ogłosiło kolejne konkursy w ram...

Czytaj więcej...
Relacja z czatu internetowego na temat Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 18:04 Relacja z czatu internetowego na temat Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

24 czerwca 2008 r. Marek Michalski, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełnił rolę eksperta...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO