Aktualności UE

Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

2009-10-09 12:02 Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ opublikowała na

Czytaj więcej...
Potwierdzenie dofinansowania dla Suwałk - II etap

2009-10-05 09:18 Potwierdzenie dofinansowania dla Suwałk - II etap

W dniu 22 grudnia 2009 r. z Ministerstwa Środowiska wpłynęło do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinans...

Czytaj więcej...
Nowy nabór w ramach PO IiŚ

2009-09-30 13:36 Nowy nabór w ramach PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach I i II priorytetu PO IiŚ. Więcej informa...

Czytaj więcej...
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów PO IiŚ

2009-09-21 14:31 Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów PO IiŚ

W trakcie VIII posiedzenia Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów. Zmiany dotyczą czterech sektor...

Czytaj więcej...
Zmiana w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

2009-09-07 14:06 Zmiana w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Od 4 września 2009 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto ...

Czytaj więcej...
Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie

2009-09-07 14:00 Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie

4 września 2009 roku w Białymstoku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno". Nas...

Czytaj więcej...
Ostateczna wersja „Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

2009-09-03 13:13 Ostateczna wersja „Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Ostateczna wersja „Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" do pobrania

Czytaj więcej...
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I

2009-08-28 10:57 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I" w ramach PO IiŚ

Dnia 27 sierpnia 2009 roku w Białymstoku podpisana została druga w województwie podlaskim, a pierwsza w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, umowa o dofinansowanie pr...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO