Aktualności UE

Edukacja ekologiczna dla beneficjentów funduszy EOG i norweskich - konferencja

2015-09-08 14:22 Edukacja ekologiczna dla beneficjentów funduszy EOG i norweskich - konferencja

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konferencji "Razem ku Zielonej Przyszłości - fundusze norweskie i EOG  na rzecz edukacji ekologicznej".

Czytaj więcej...
Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2015-08-21 14:20 Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Na początku sierpnia br. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” dofinansowanego z Funduszu Spójności.

Czytaj więcej...
Zapraszamy do składania ofert w zakresie produkcji spotu reklamowego i jego emisji na antenie telewizji regionalnej

2015-07-06 12:53 Zapraszamy do składania ofert w zakresie produkcji spotu reklamowego i jego emisji na antenie telewizji regionalnej

WFOŚiGW w Białymstoku poszukuje wykonawcy spotu reklamowego prezentującego efekty wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w woj. podlaskim i jego emisji na antenie telewizji regionalnej.

Czytaj więcej...
PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z PO IiŚ i poszerza zakres projektu

2015-07-06 12:48 PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z PO IiŚ i poszerza zakres projektu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce podpisało 30.06.2015 r. aneks zwiększający kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności projektu odpadowego z 11,6 mln zł do 14,2 mln zł.

Czytaj więcej...
Projekt podręcznika beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2015-06-11 12:40 Projekt podręcznika beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Projekt Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (z 1 czerwca 2015 r.) zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjenta.

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2015-06-11 12:35 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Od 28 maja br. obowiązują Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Czytaj więcej...
Warsztaty dla doradców energetycznych

2015-06-01 11:45 Warsztaty dla doradców energetycznych

28 maja 2015 r. sześciu pracowników WFOŚiGW w Białymstoku uczestniczyło w warsztatach dotyczących oceny „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013".

Czytaj więcej...
POIiŚ 2007-2013 wykonany w 100 %

2015-06-01 06:30 POIiŚ 2007-2013 wykonany w 100 %

Do maja tego roku beneficjanci programu podpisali 1051 umów wykorzystując tym samym prawie 21 miliardów złotych zaplanowanych na inwestycje i działania w zakresie ochrony środowiska.

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO