Aktualności UE

Potwierdzenie dofinansowania dla projektu w Siemiatyczach

2011-10-05 10:24 Potwierdzenie dofinansowania dla projektu w Siemiatyczach

26 września 2011 r. Ministerstwo Środowiska wydało potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Siemiatyczach na realizację...

Czytaj więcej...
Szkolenie z zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach PO IiŚ

2011-09-30 09:23 Szkolenie z zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach PO IiŚ

27 września 2011 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie pn. „Zarządzanie projektem inwestycyjnym w ramach PO IiŚ". Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Fundusz O...

Czytaj więcej...
Nowe zalecenia dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

2011-08-03 07:32 Nowe zalecenia dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

Minister rozwoju regionalnego zaakceptowała 26 lipca 2011 r. zalecenia dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktur...

Czytaj więcej...
Fundusze Europejskie dają szansą na kontynuację inwestycji w Hajnówce

2011-07-12 13:32 Fundusze Europejskie dają szansą na kontynuację inwestycji w Hajnówce

O 2 275 500 zł wzrosła wartość projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka - etap I", realizowanego przez tamtejsze Przed...

Czytaj więcej...
Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

2011-06-28 07:15 Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

Informujemy, że od 21 czerwca 2011 obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które znajduj...

Czytaj więcej...
Zamówienia publiczne na zakup środków transportu drogowego

2011-06-21 12:48 Zamówienia publiczne na zakup środków transportu drogowego

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieni...

Czytaj więcej...
Szkolenie z zamówień publicznych

2011-06-21 12:34 Szkolenie z zamówień publicznych

16 czerwca 2011 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie pn. „Wybrane aspekty stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych w kontekście realizacji projektów w ramach I i...

Czytaj więcej...
Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

2011-06-09 09:35 Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce jako pierwsze w woj. podlaskim zrealizowało inwestycję środowiskową w ramach Programu Infrastruktura i Środowi...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO