Aktualności UE

Nowelizacja taryfikatora

2012-11-16 17:34 Nowelizacja taryfikatora

14 listopada 2012 r. Instytucja Zarządzająca (MRR) opublikowała znowelizowany dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych ...

Czytaj więcej...
Lista rankingowa projektów działania 2.1 PO IiŚ

2012-10-12 13:05 Lista rankingowa projektów działania 2.1 PO IiŚ

Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej - Aleksandra Malarz, w dniu 10.10.2012 r., zaakceptowała listę rankingową konkursu 6/POIiŚ/2.1/06/201...

Czytaj więcej...
Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

2012-10-11 11:53 Szkolenie i wizyta studyjna w Czerwonym Borze

Szkolenie pt. „Rozliczenie końcowe i trwałość projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ" było głównym punktem spotkania informacyjno-szkol...

Czytaj więcej...
Uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

2012-09-10 13:19 Uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

7 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejs...

Czytaj więcej...
Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

2012-09-10 06:39 Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowy ...

Czytaj więcej...
Lista rankingowa projektów ramach priorytetu I PO IiŚ

2012-09-10 06:29 Lista rankingowa projektów ramach priorytetu I PO IiŚ

W ogłoszonym w marcu 2012 roku naborze złożono 73 projekty o łącznej wartości ponad 2,5 miliarda złotych i wnioskowanym dofinansowaniu ponad 1,3 miliarda zł. ...

Czytaj więcej...
Podsumowanie wdrażania priorytetów środowiskowych PO IiŚ w pierwszym półroczu 2012

2012-07-09 12:53 Podsumowanie wdrażania priorytetów środowiskowych PO IiŚ w pierwszym półroczu 2012

W I półroczu 2012 r. podpisano 60 umów o dofinansowanie środowiskowych projektów realizowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach tych umów sam...

Czytaj więcej...
Ekologiczny i społeczny wymiar zamówień publicznych - praktyczne informacje i dokumenty

2012-06-22 12:53 Ekologiczny i społeczny wymiar zamówień publicznych - praktyczne informacje i dokumenty

Polecamy Państwu korzystanie z zakładek „Zielone zamówienia publiczne" oraz „Społeczne zamówienia publiczne" opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych na stron...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO