Aktualności UE

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań wodno-ściekowych

2013-07-15 10:03 Ruszył nabór wniosków na realizację zadań wodno-ściekowych

15 lipca 2013 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs adresow...

Czytaj więcej...
Nowy konkurs dot. Gospodarki wodno-ściekowej

2013-06-14 00:00 Nowy konkurs dot. Gospodarki wodno-ściekowej

14 czerwca 2013 roku został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowi...

Czytaj więcej...
Ogłoszono konkursy dot. I i II osi priorytetowej POIiŚ

2013-05-20 06:36 Ogłoszono konkursy dot. I i II osi priorytetowej POIiŚ

20 maja 2013 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków ...

Czytaj więcej...
Minister zatwierdziła Wytyczne

2013-05-09 10:02 Minister zatwierdziła Wytyczne

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjne...

Czytaj więcej...
Pytania i odpowiedzi do konkursu 7/POIiŚ/2.1/03/2013

2013-04-24 07:55 Pytania i odpowiedzi do konkursu 7/POIiŚ/2.1/03/2013

UAKTUALNIENIE! W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami do konkursu nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013, Instytucja Pośrednicząca przekazała odpowiedzi...

Czytaj więcej...
Platforma współpracy na rzecz rozwoju Puszczy Białowieskiej

2013-04-16 08:44 Platforma współpracy na rzecz rozwoju Puszczy Białowieskiej

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego Hajnówka oraz dzięki finansowemu wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko, powstaje platforma współpracy na rzecz zrównoważ...

Czytaj więcej...
Potencjalne inwestycje w działaniu 2.2

2013-04-05 12:51 Potencjalne inwestycje w działaniu 2.2

W związku z planowaniem ogłoszenia przez Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kolejnego na...

Czytaj więcej...
Nabór wniosków na wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

2013-03-12 07:34 Nabór wniosków na wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

11 marca 2013 r., został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarcz...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO