Aktualności UE

Pokaż, jak zmienia się Polska dzięki Funduszom Europejskim

2016-06-20 08:18 Pokaż, jak zmienia się Polska dzięki Funduszom Europejskim

Ministerstwo Środowiska zaprasza pasjonatów fotografii do udziału w trzeciej edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”.

Czytaj więcej...
Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

2015-11-18 11:16 Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiły pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-20120, w ramach których do wykorzystania jest ponad 5,2 mld zł środków z UE.

Czytaj więcej...
Zgłaszanie nieprawidłowości mogących mieć wpływ na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2015-11-18 11:04 Zgłaszanie nieprawidłowości mogących mieć wpływ na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło mechanizm umożliwiający anonimowe zgłaszanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

2015-11-18 10:51 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje zaangażowane w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację Programów na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...
Zalecenia w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń

2015-11-18 09:50 Zalecenia w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń

Dokument skierowany jest do Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających. Stanowi on uzupełnienie Wytycznych do kontroli dla POIiŚ 2014-2020 oraz obejmuje nowe zagadnienia dotyczące rozliczeń rocznych.

Czytaj więcej...
Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze środowiska w priorytetach I -V POIiŚ 2007-2013

2015-11-18 09:15 Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze środowiska w priorytetach I -V POIiŚ 2007-2013

W raporcie poddano analizie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I–IV, a także zawarto podsumowanie badania ewaluacyjnego „Efekty realizacji projektów przyrodniczych V osi Programu Infrastruktura i Środowisko”.

Czytaj więcej...
Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów wodno-ściekowych

2015-11-05 11:00 Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów wodno-ściekowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 konkurs dla projektów wodno-ściekowych w aglomeracjach.

Czytaj więcej...
Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

2015-10-29 12:25 Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konferencji „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”, która odbędzie się 18 listopada 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO