Aktualności

Ogłoszenie o Naborze Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny Edukacji Ekologicznej

2019-02-20 12:05 Ogłoszenie o Naborze Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny Edukacji Ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza Nabór Wniosków na realizację zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn.: „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa podlaskiego w roku 2019”.

Czytaj więcej...
Pierwsze umowy w ramach „Czystego Powietrza” podpisane!

2019-02-07 09:06 Pierwsze umowy w ramach „Czystego Powietrza” podpisane!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 29.01.2019 r. podjął Uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Przyznano dofinansowanie w formie dotacji dla 16 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania bliską 250 000,00 zł.

Czytaj więcej...
Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2020

2019-02-06 16:36 Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2020

WFOŚiGW w Białymstoku uprzejmie informuje, iż do dnia 15 kwietnia 2019 r. należy składać wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2020.

Czytaj więcej...
Szkolenie Doradców Energetycznych w zakresie termowizji i termografii

2019-02-06 08:38 Szkolenie Doradców Energetycznych w zakresie termowizji i termografii

realizowane w ramach Projektu  ”Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

Czytaj więcej...
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

2019-02-05 23:51 Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów unijnych na bezpłatne szkolenie dotyczące najczęściej występujących problemów podczas pracy w systemie SL2014 przy rozliczaniu projektów UE.

Czytaj więcej...
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Funduszy Krajowych

2019-02-05 16:21 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Funduszy Krajowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referenta w Zespole Funduszy Krajowych. Miejsce wykonywania pracy: Punkt Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  w  Augustowie.

Czytaj więcej...
Szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków

2019-01-22 19:53 Szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków

Szkolenie dla kandydatów na Gminnych Energetyków realizowane w ramach Projektu  ”Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

Czytaj więcej...
OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

2019-01-18 18:14 OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza, że z dniem 21 stycznia 2019 r. zostaje wznowiony  nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO