Aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

2019-05-13 21:10 Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniu 10 maja 2019 roku Zespół Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na terenie Politechniki Białostockiej aktywnie promował odbywające się Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej...
Szkolenie Kandydatów na Energetyków Gminnych – Drohiczyn

2019-05-09 20:50 Szkolenie Kandydatów na Energetyków Gminnych – Drohiczyn

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Drohiczynie, Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zakończyli cykl szkoleń dla Kandydatów na Energetyków Gminnych.

Czytaj więcej...
Kolejne korzystne zmiany zasad udzielania pożyczek na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych - oprocentowanie pożyczki całkowicie zniesione!

2019-05-09 08:42 Kolejne korzystne zmiany zasad udzielania pożyczek na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych - oprocentowanie pożyczki całkowicie zniesione!

W dniu 25.04.2019 r. Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał Aneks nr 3 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPD/12817/2018/II/DIF/99 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na mocy którego oprocentowanie pożyczki termomodernizacyjnej obniżono do 0%!

Czytaj więcej...
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

2019-04-10 09:04 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

Czytaj więcej...
Program „Czyste Powietrze” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

2019-03-27 14:59 Program „Czyste Powietrze” dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęta została decyzja o kontynuacji szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w 2019 rok. W dniu 25 marca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzone zostało pierwsze po wznowieniu, szkolenie skierowane do tej grupy odbiorców.

Czytaj więcej...
Nowa grupa Kandydatów na Energetyków Gminnych ukończyła cykl szkoleń  z wynikiem pozytywnym

2019-03-27 14:37 Nowa grupa Kandydatów na Energetyków Gminnych ukończyła cykl szkoleń z wynikiem pozytywnym

W dniu 22 marca 2019 roku, grupa 31 osób z naszego województwa z wynikiem pozytywnym ukończyła cykl szkoleń dla Kandydatów na Energetyków Gminnych. Pod okiem Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ciągu sześciu dni szkoleniowych pogłębiali swoją wiedzę w zakresie efektywności energetycznej, świadomości ekologicznej oraz aspektów planowania i zaopatrzenia w energię.

Czytaj więcej...
Czyste Powietrze w Augustowie od 16 marca

2019-03-20 13:19 Czyste Powietrze w Augustowie od 16 marca

Dzięki aktywności i staraniom Sekretarza Stanu w MSWiA i jednocześnie członka Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza – Pana Jarosława Zielińskiego został w sobotę oficjalnie otwarty w Augustowie pierwszy zamiejscowy punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Placówka mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 54 w budynku Powiatowego Zarządu Dróg.

Czytaj więcej...
Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2018 r.

2019-03-15 18:13 Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2018 r.

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019, poz. 149), nakłada obowiązek przesłania załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO