Aktualności

Stosowanie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 17:48 Stosowanie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

W opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny odd...

Czytaj więcej...
Internetowy serwis informacyjny „Na co Fundusze Europejskie 2007-2013?”

2009-06-06 17:46 Internetowy serwis informacyjny „Na co Fundusze Europejskie 2007-2013?”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl/...

Czytaj więcej...
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2009-06-06 17:42 Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, dotyczącymi niektórych postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazującymi na pewne niezgodności polskiego us...

Czytaj więcej...
Przyjęto kryteria wyboru projektów dla pierwszych sektorów w ramach PO IiŚ

2009-06-06 17:41 Przyjęto kryteria wyboru projektów dla pierwszych sektorów w ramach PO IiŚ

Przyjęte, na posiedzeniach Komitetu Monitorującego PO IiŚ 5 lutego 2008 r. i 6 marca 2008 r., Kryteria wyboru projektów w sektorach: środowisko (priorytety I-V), energety...

Czytaj więcej...
I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:39 I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

5 lutego 2008 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem obrad Komitetu było m.in. omówienie projekt...

Czytaj więcej...
Pierwszy konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko zostanie ogłoszony do końca marca 2008 roku

2009-06-06 17:39 Pierwszy konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko zostanie ogłoszony do końca marca 2008 roku

W związku z zaakceptowaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską oraz dobiegającym końca procesem opracowania kryteriów wyboru pro...

Czytaj więcej...
Spotkanie z beneficjentami !!!

2009-06-06 17:38 Spotkanie z beneficjentami !!!

Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne. beneficjentów projektów realizowanych w ramach POIiŚ, dla których Fundusz pełni rolę Insty...

Czytaj więcej...
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2009-06-06 17:37 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

W dniu 4 stycznia 2008r. w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski ukazały się Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2007 r. w zakresie sprawozdawczości Prog...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO