Aktualności

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2009-06-06 17:37 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

W dniu 4 stycznia 2008r. w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski ukazały się Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2007 r. w zakresie sprawozdawczości Prog...

Czytaj więcej...
Jak promować Fundusze Europejskie w Polsce?

2009-06-06 17:36 Jak promować Fundusze Europejskie w Polsce?

Dnia 18 grudnia 2007r. zaakceptowany został na poziomie krajowym projekt Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata...

Czytaj więcej...
Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:35 Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

5 grudnia 2007r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Śro...

Czytaj więcej...
Komunikat po podpisaniu porozumienia w sprawie realizacji POIiŚ pomiędzy Ministrem Środowiska a WFOŚiGW

2009-06-06 17:33 Komunikat po podpisaniu porozumienia w sprawie realizacji POIiŚ pomiędzy Ministrem Środowiska a WFOŚiGW

25 czerwca 2007r. podczas Nadzwyczajnego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Lublinie, nastąpiło podpisanie Porozumie...

Czytaj więcej...
Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ na lata 2007-2013

2009-06-06 17:30 Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ na lata 2007-2013

1 kwietnia 2007r. podpisano porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) między Ministrem Rozwoju Region...

Czytaj więcej...
Decyduj o wodzie – III tura konsultacji społecznych

2009-06-06 16:14 Decyduj o wodzie – III tura konsultacji społecznych

22 grudnia 2008 r., rozpoczęła się III tura konsultacji społecznych, w ramach wdrażania prawa unijnego – Ramowej Dyrektywy Wodnej. Celem konsultacji jest pozyskanie opi...

Czytaj więcej...
Odpady opakowaniowe - sprawozdanie za 2008 rok

2009-06-06 15:53 Odpady opakowaniowe - sprawozdanie za 2008 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przypomina, że do dnia 15 lutego br. gminy i związki gmin z terenu woj.podlaskiego powinny prz...

Czytaj więcej...
Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku

2009-06-04 14:38 Jubileusz 15-lecia WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku obchodzi jubileusz 15-lecia swego istnienia. Z tej okazji 12 stycznia 2009 r. w białostockim Teatrz...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO