Aktualności

Ogłoszono kolejny nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 19:59 Ogłoszono kolejny nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:Priorytetu I – Gospodarka wod...

Czytaj więcej...
Dwa projekty wodno-ściekowe z woj. podlaskiego na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska

2009-06-06 19:58 Dwa projekty wodno-ściekowe z woj. podlaskiego na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska opublikowało listę rankingową projektów złożonych w III konkursie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla działania 1.1. – gos...

Czytaj więcej...
Zakończono czwarty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 19:57 Zakończono czwarty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 27 lutego 2009 r. o godz. 15.00 zakończył się czwarty nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjn...

Czytaj więcej...
Podpisanie pierwszej umowy w ramach Działania 1.1. Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 19:56 Podpisanie pierwszej umowy w ramach Działania 1.1. Programu Infrastruktura i Środowisko

Pierwsza w Polsce umowa o dofinansowanie w ramach I priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Progr...

Czytaj więcej...
Wręczono kolejne potwierdzenia o dofinansowaniu projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 19:56 Wręczono kolejne potwierdzenia o dofinansowaniu projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska, pełniące rolę instytucji pośredniczącej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, informuje o wręczeniu 26 stycznia 2009 r. kolejnych pot...

Czytaj więcej...
Ogłoszono czwarty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 19:55 Ogłoszono czwarty nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:Priorytetu I – Gospodarka wod...

Czytaj więcej...
Zmiana rozporządzenia WE nr 1083/2006 w zakresie stosowania art. 55 – projekty generujące dochód

2009-06-06 19:54 Zmiana rozporządzenia WE nr 1083/2006 w zakresie stosowania art. 55 – projekty generujące dochód

24 grudnia 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich opublikowane zostało, oczekiwane przez Państwa Członkowskie, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia ...

Czytaj więcej...
Zakończono trzeci nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 19:53 Zakończono trzeci nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 4 grudnia 2008 r. o godz. 15.00 zakończył się trzeci nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjne...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO