Aktualności

Zmiana rozporządzenia WE nr 1083/2006 w zakresie stosowania art. 55 – projekty generujące dochód

2009-06-06 19:54 Zmiana rozporządzenia WE nr 1083/2006 w zakresie stosowania art. 55 – projekty generujące dochód

24 grudnia 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich opublikowane zostało, oczekiwane przez Państwa Członkowskie, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia ...

Czytaj więcej...
Zakończono trzeci nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 19:53 Zakończono trzeci nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 4 grudnia 2008 r. o godz. 15.00 zakończył się trzeci nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjne...

Czytaj więcej...
Konferencja Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska

2009-06-06 19:52 Konferencja Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy duży projekt z programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę dofinansowania ponad 51 milionów euro „Modernizacja i rozbudowa sy...

Czytaj więcej...
Pierwsza umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko podpisana

2009-06-06 19:51 Pierwsza umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko podpisana

14 listopada 2008 r. została podpisana pierwsza umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zakupu i wymiany aparatury oraz sprzętu laboratoryj...

Czytaj więcej...
Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec września 2008 roku

2009-06-06 19:50 Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec września 2008 roku

Opublikowano raport z wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec września 2008 r. Zawiera on wykaz realizacji zadań w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006, Stra...

Czytaj więcej...
Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec września 2008 roku

2009-06-06 19:50 Wykorzystanie Funduszy Europejskich – stan na koniec września 2008 roku

Opublikowano raport z wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec września 2008 r. Zawiera on wykaz realizacji zadań w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006, Stra...

Czytaj więcej...
Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów środków unijnych na ochronę środowiska

2009-06-06 19:49 Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów środków unijnych na ochronę środowiska

W dniu 11 września odbyła się w Białymstoku konferencja szkoleniowa pn. „Finansowanie ochrony środowiska ze środków Unii Europejskiej”. Na konferencję przybyli pot...

Czytaj więcej...
Zakończono drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:10 Zakończono drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 1 września 2008 r. o godz. 15.00 zakończył się drugi nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjn...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO