Aktualności

Konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:51 Konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach: · Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1....

Czytaj więcej...
Szkolenie dla beneficjentów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 17:51 Szkolenie dla beneficjentów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych zaprasza do udziału w szkoleniach beneficjentów Funduszu Spójności na temat: „Ocena oddziaływania na środowis...

Czytaj więcej...
Pytania i odpowiedzi dotyczące PO IiŚ

2009-06-06 17:50 Pytania i odpowiedzi dotyczące PO IiŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieszcza na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z realizacj...

Czytaj więcej...
Tryb powoływania i obowiązki pełnomocnika ds. realizacji projektu

2009-06-06 17:49 Tryb powoływania i obowiązki pełnomocnika ds. realizacji projektu

Ministerstwo Środowiska przypomina beneficjentom funduszy z Unii Europejskiej o konieczności powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO – Measure Authorising Of...

Czytaj więcej...
Stosowanie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 17:48 Stosowanie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

W opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny odd...

Czytaj więcej...
Internetowy serwis informacyjny „Na co Fundusze Europejskie 2007-2013?”

2009-06-06 17:46 Internetowy serwis informacyjny „Na co Fundusze Europejskie 2007-2013?”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl/...

Czytaj więcej...
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2009-06-06 17:42 Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, dotyczącymi niektórych postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazującymi na pewne niezgodności polskiego us...

Czytaj więcej...
Przyjęto kryteria wyboru projektów dla pierwszych sektorów w ramach PO IiŚ

2009-06-06 17:41 Przyjęto kryteria wyboru projektów dla pierwszych sektorów w ramach PO IiŚ

Przyjęte, na posiedzeniach Komitetu Monitorującego PO IiŚ 5 lutego 2008 r. i 6 marca 2008 r., Kryteria wyboru projektów w sektorach: środowisko (priorytety I-V), energety...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO