Aktualności

Ogłoszono nabór wniosków w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:02 Ogłoszono nabór wniosków w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla Priorytetu V Ochrona Przyrody i Kształtowanie Postaw Ekologicznych Programu Infrastruktura i Środ...

Czytaj więcej...
IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:01 IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

19 czerwca 2008 r., pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły, odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program O...

Czytaj więcej...
Nowa wersja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

2009-06-06 18:01 Nowa wersja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

Od 18 czerwca br. obowiązywać zaczęła nowa wersja Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.

Czytaj więcej...
Nabór wniosków dla Priorytetu IV PO IiŚ

2009-06-06 17:59 Nabór wniosków dla Priorytetu IV PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska informuje o konkursie dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów o wartości powyżej 8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu...

Czytaj więcej...
Podpisano Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 17:58 Podpisano Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

3 czerwca 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięw...

Czytaj więcej...
Nowa wersja szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:58 Nowa wersja szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

W dniu 26 maja 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastru...

Czytaj więcej...
Zakończono pierwszy nabór wniosków konkursowych w ramach działań 1.1 oraz 2.1. PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:52 Zakończono pierwszy nabór wniosków konkursowych w ramach działań 1.1 oraz 2.1. PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 26 maja o godz. 15.00 zakończył się pierwszy nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. ...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO