Aktualności

Podpisano Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 17:58 Podpisano Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

3 czerwca 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięw...

Czytaj więcej...
Nowa wersja szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:58 Nowa wersja szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

W dniu 26 maja 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastru...

Czytaj więcej...
Zakończono pierwszy nabór wniosków konkursowych w ramach działań 1.1 oraz 2.1. PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:52 Zakończono pierwszy nabór wniosków konkursowych w ramach działań 1.1 oraz 2.1. PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 26 maja o godz. 15.00 zakończył się pierwszy nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. ...

Czytaj więcej...
Konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 17:51 Konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach: · Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1....

Czytaj więcej...
Szkolenie dla beneficjentów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 17:51 Szkolenie dla beneficjentów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych zaprasza do udziału w szkoleniach beneficjentów Funduszu Spójności na temat: „Ocena oddziaływania na środowis...

Czytaj więcej...
Pytania i odpowiedzi dotyczące PO IiŚ

2009-06-06 17:50 Pytania i odpowiedzi dotyczące PO IiŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieszcza na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z realizacj...

Czytaj więcej...
Tryb powoływania i obowiązki pełnomocnika ds. realizacji projektu

2009-06-06 17:49 Tryb powoływania i obowiązki pełnomocnika ds. realizacji projektu

Ministerstwo Środowiska przypomina beneficjentom funduszy z Unii Europejskiej o konieczności powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO – Measure Authorising Of...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO