Aktualności

Zalecenia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2009-06-06 18:08 Zalecenia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleca potencjalnym beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków PO IiŚ unikanie zlecania wykonania raportu oddziaływania ...

Czytaj więcej...
Kolejne konkursy w ramach V priorytetu PO IiŚ

2009-06-06 18:06 Kolejne konkursy w ramach V priorytetu PO IiŚ

Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych – Instytucja Wdrażająca V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ogłosiło kolejne konkursy w ram...

Czytaj więcej...
Relacja z czatu internetowego na temat Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 18:04 Relacja z czatu internetowego na temat Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

24 czerwca 2008 r. Marek Michalski, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełnił rolę eksperta...

Czytaj więcej...
Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla PO IiŚ proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

2009-06-06 18:04 Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla PO IiŚ proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

21 czerwca 2008 r. zakończył się proces konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu...

Czytaj więcej...
Ogłoszono nabór wniosków w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:02 Ogłoszono nabór wniosków w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla Priorytetu V Ochrona Przyrody i Kształtowanie Postaw Ekologicznych Programu Infrastruktura i Środ...

Czytaj więcej...
IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:01 IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

19 czerwca 2008 r., pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły, odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program O...

Czytaj więcej...
Nowa wersja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

2009-06-06 18:01 Nowa wersja Wytycznych w zakresie sprawozdawczości

Od 18 czerwca br. obowiązywać zaczęła nowa wersja Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.

Czytaj więcej...
Nabór wniosków dla Priorytetu IV PO IiŚ

2009-06-06 17:59 Nabór wniosków dla Priorytetu IV PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska informuje o konkursie dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów o wartości powyżej 8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO