Aktualności

Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów środków unijnych na ochronę środowiska

2009-06-06 19:49 Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów środków unijnych na ochronę środowiska

W dniu 11 września odbyła się w Białymstoku konferencja szkoleniowa pn. „Finansowanie ochrony środowiska ze środków Unii Europejskiej”. Na konferencję przybyli pot...

Czytaj więcej...
Zakończono drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:10 Zakończono drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

W dniu 1 września 2008 r. o godz. 15.00 zakończył się drugi nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjn...

Czytaj więcej...
Konsultacje wytycznych horyzontalnych

2009-06-06 18:10 Konsultacje wytycznych horyzontalnych

Ministerstwo Środowiska informuje, że trwają konsultacje Projektu zmian Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fun...

Czytaj więcej...
Drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

2009-06-06 18:09 Drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:· Priorytetu I – Gospodarka ...

Czytaj więcej...
Zalecenia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2009-06-06 18:08 Zalecenia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleca potencjalnym beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków PO IiŚ unikanie zlecania wykonania raportu oddziaływania ...

Czytaj więcej...
Kolejne konkursy w ramach V priorytetu PO IiŚ

2009-06-06 18:06 Kolejne konkursy w ramach V priorytetu PO IiŚ

Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych – Instytucja Wdrażająca V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ogłosiło kolejne konkursy w ram...

Czytaj więcej...
Relacja z czatu internetowego na temat Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2009-06-06 18:04 Relacja z czatu internetowego na temat Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

24 czerwca 2008 r. Marek Michalski, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełnił rolę eksperta...

Czytaj więcej...
Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla PO IiŚ proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

2009-06-06 18:04 Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla PO IiŚ proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

21 czerwca 2008 r. zakończył się proces konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO