Aktualności

Potwierdzenie dla projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

2009-10-19 10:27 Potwierdzenie dla projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w dniu 13 października 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sp...

Czytaj więcej...
Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

2009-10-09 12:02 Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ opublikowała na

Czytaj więcej...
Potwierdzenie dofinansowania dla Suwałk - II etap

2009-10-05 09:18 Potwierdzenie dofinansowania dla Suwałk - II etap

W dniu 22 grudnia 2009 r. z Ministerstwa Środowiska wpłynęło do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinans...

Czytaj więcej...

2009-10-02 21:09 "Przyjaciel Żubra"

,,Przyjaciel Żubra''- taki tytuł oraz medal otrzymał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowis...

Czytaj więcej...
Nowy nabór w ramach PO IiŚ

2009-09-30 13:36 Nowy nabór w ramach PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach I i II priorytetu PO IiŚ. Więcej informa...

Czytaj więcej...
Regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu

2009-09-29 09:22 Regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azb...

Czytaj więcej...
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów PO IiŚ

2009-09-21 14:31 Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów PO IiŚ

W trakcie VIII posiedzenia Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów. Zmiany dotyczą czterech sektor...

Czytaj więcej...
Zmiana w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

2009-09-07 14:06 Zmiana w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Od 4 września 2009 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto ...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO