Aktualności

Nowy nabór w ramach PO IiŚ

2009-09-30 13:36 Nowy nabór w ramach PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach I i II priorytetu PO IiŚ. Więcej informa...

Czytaj więcej...
Regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu

2009-09-29 09:22 Regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azb...

Czytaj więcej...
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów PO IiŚ

2009-09-21 14:31 Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów PO IiŚ

W trakcie VIII posiedzenia Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów. Zmiany dotyczą czterech sektor...

Czytaj więcej...
Zmiana w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

2009-09-07 14:06 Zmiana w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Od 4 września 2009 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto ...

Czytaj więcej...
Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie

2009-09-07 14:00 Unia dofinansuje projekt regulujący gospodarkę wodno-ściekową w Kolnie

4 września 2009 roku w Białymstoku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno". Nas...

Czytaj więcej...
Ostateczna wersja „Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

2009-09-03 13:13 Ostateczna wersja „Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Ostateczna wersja „Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" do pobrania

Czytaj więcej...
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I

2009-08-28 10:57 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I" w ramach PO IiŚ

Dnia 27 sierpnia 2009 roku w Białymstoku podpisana została druga w województwie podlaskim, a pierwsza w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, umowa o dofinansowanie pr...

Czytaj więcej...
Sprawny Generator Wniosków

2009-08-26 08:57 Sprawny Generator Wniosków

Informuje się, iż sprawnie działająca aplikacja Generator Wniosków znajduje się pod adresem https://generator-pois...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO