Aktualności

Aneksy do umów zawartych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2010-02-25 09:59 Aneksy do umów zawartych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dnia 25 lutego 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zostały podpisane aneksy do umów o dofinansowanie, zawar...

Czytaj więcej...
NFOŚiGW dofinansowuje projekty odpadowe

2010-02-16 13:20 NFOŚiGW dofinansowuje projekty odpadowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął listę priorytetowych programów przewidzianych do dofinansowania w 2010 r. Jednym z istotnych działań ...

Czytaj więcej...
Zalecenia dot. korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych

2010-02-16 11:35 Zalecenia dot. korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych

3 lutego 2010 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zakończyła pracę nad Zaleceniami w zakresie sposobu korygowania wydat...

Czytaj więcej...
Hajnówka kolejnym beneficjentem unijnej pomocy

2010-02-02 11:05 Hajnówka kolejnym beneficjentem unijnej pomocy

1 lutego 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n. „Roz...

Czytaj więcej...
Nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2010-02-02 06:53 Nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

26 stycznia 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, które wcho...

Czytaj więcej...
Przewodnik dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2010-01-29 11:29 Przewodnik dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Przewodnik dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych" znajduje się

Czytaj więcej...
Potwierdzenie dofinansowania dla projektu odpadowego z gm. Zambrów

2010-01-19 10:05 Potwierdzenie dofinansowania dla projektu odpadowego z gm. Zambrów

Dnia 14 stycznia 2010 r. Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwia...

Czytaj więcej...
Opłata produktowa za opakowania

2010-01-14 16:12 Opłata produktowa za opakowania

Przypominamy wszystkim gminom o obowiązku złożenia do dnia 15 lutego br. sprawozdania informującego o ilościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odz...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO