Aktualności

Ochrona miejsc lęgowych bociana

2009-11-27 08:09 Ochrona miejsc lęgowych bociana

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zostało ustawionych 15 specjalnych „bocianich" platform. Wniosek ...

Czytaj więcej...
Bobry do odłowu i przesiedlenia

2009-11-27 07:57 Bobry do odłowu i przesiedlenia

W 2009 r. WFOŚiGW w Białymstoku przekazał Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 38 tys. zł na ograniczenie szkód powodowanych przez te chronione prawem zwierzęta.

Czytaj więcej...
PARP zaprasza na spotkanie

2009-11-10 20:54 PARP zaprasza na spotkanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne „Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw" poświęcone działaniom rea...

Czytaj więcej...
Konferencja dla beneficjentów

2009-11-06 11:31 Konferencja dla beneficjentów

W dniach od 7 do 8 grudnia 2009 r. w Krakowie odbędzie się II międzynarodowa konferencja beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn. „Dba...

Czytaj więcej...
Bielsk Podlaski otrzymał potwierdzenie dofinansowania projektu

2009-11-04 13:58 Bielsk Podlaski otrzymał potwierdzenie dofinansowania projektu

30 października w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku zostało uroczyście przekazane beneficjentowi potwierdzenie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochro...

Czytaj więcej...
Program dla samorządów

2009-10-19 10:41 Program dla samorządów

Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego pr...

Czytaj więcej...
Potwierdzenie dla projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

2009-10-19 10:27 Potwierdzenie dla projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w dniu 13 października 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sp...

Czytaj więcej...
Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

2009-10-09 12:02 Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ opublikowała na

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO