Aktualności

Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

2011-06-09 09:35 Hajnówka świętuje realizację projektu w ramach PO IiŚ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce jako pierwsze w woj. podlaskim zrealizowało inwestycję środowiskową w ramach Programu Infrastruktura i Środowi...

Czytaj więcej...
Szkolenia w ramach PO IiŚ

2011-05-26 08:19 Szkolenia w ramach PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska zaprasza na cykl czterech szkoleń dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania Programu Operacyjnego Inf...

Czytaj więcej...
Wyniki kontroli Prezesa UZP

2011-04-27 10:59 Wyniki kontroli Prezesa UZP

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej www.pois.gov.pl, w zakładce "Dokumenty i wytyczne" zosta...

Czytaj więcej...
Zmiana ustawy Prawo wodne

2011-04-15 09:24 Zmiana ustawy Prawo wodne

18 marca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 lutego 2011 r. Nr 32, poz. 159), z...

Czytaj więcej...
Stanowisko IZ w sprawie naruszenia art. 41 pkt. 7, w świetle orzeczeń KIO

2011-02-21 10:45 Stanowisko IZ w sprawie naruszenia art. 41 pkt. 7, w świetle orzeczeń KIO

Instytucja Zarządzajaca POIiŚ przedstawiła swoje stanowisko w sprawie naruszenia art. 41 pkt. 7. Polega ono na niezamieszczeniu w treści ogłoszeni...

Czytaj więcej...
Zakończono siódmy nabór wniosków konkursowych w ramach II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

2011-02-15 09:21 Zakończono siódmy nabór wniosków konkursowych w ramach II priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko

Dnia 14 lutego 2011 r. o godz. 15.00 zakończył się siódmy nabór wniosków konkursowych na dofinansowanie projektów w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej...
Skojarzona energia popłynie w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita

2011-02-07 12:42 Skojarzona energia popłynie w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita"

Na podstawie umowy zawartej 7 lutego 2011 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zobowiązał się pożyczyć kwotę 4 mln 875 ty...

Czytaj więcej...
Pożyczka na odnawialne źródła energii i wysokosprawną kogenerację

2011-02-07 10:38 Pożyczka na odnawialne źródła energii i wysokosprawną kogenerację

Prawie 6,5 mln zł zobowiązał się pożyczyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bi...

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO